+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Kimya Nedir - Kimya Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BeLa_12
  Devamlı Üye

  Kimya Nedir - Kimya Hakkında Bilgi
  Kimya Hakkında Bilgi

  Hayatımızda önemli yer ala kimya Atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini, uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerji ve entropiyi inceleyen bilim dalıdır.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Kimya Hakkında Bilgi


  Kimya Nedir ? (Özet) : Maddenin özelliklerini, yapisini, ayri ayri maddeler arasindaki ilgi ve değişmeleri inceleyerek, bu değişmelerin bağli olduğu kanun ve kurallardan söz eden bilim.
  Kimya üzerindeki bilimsel düşünce, ilkin roger bacon (1214-1294) ile başlar.

  Kimya, genel olarak, inorganik cisimleri inceleyen inorganik kimya, organik cisimleri inceleyen organik kimya olmak üzere iki büyük şubeye ayrilir. Yazının sonunda bu iki şubeyi tek tek anlatacağız.

  Kimya Nedir ? (Detay) : Maddelerin yapılarıyla, özellikleriyle, geçirdikleri değişimler ve bu değişimler sırasındaki enerji alışverişleriyle ilgilenen bilim dalına kimya denir. Kimya sözcüğü Eski Mısır dilinde ‘Dünya’ anlamına gelen‘kem’ sözcüğünden türemiştir. Doğada bulunan ya da yapay olarak üretilen her madde, bazı temel maddelerin birleşiminden oluşur. Bu maddelere element denir.Örneğin hidrojen, oksijen, karbon vedemir birer elementtir. Doğada 94 çeşit element vardır. Bütün maddeler elementlerin değişik oranlarda birleşmesiyle oluşur ve bunlara ‘bileşik’ denir. Örneğin su bir bileşiktir: Hidrojen ve oksijenin birleşmesiyle oluşur. 94 elementin değişikoranlarda birleşmesiyle oluşan bileşiklerin sayısı sekiz milyonun üzerindedir. Pişirme, fermentasyon, cam yapımıve metalurji uygarlığın şafağındanberi yapılagelen kimyasal uygulamalardır. Günümüzde vinil, Teflon, sıvı kristaller, yarı iletkenler ve süper iletkenler kimya uygulamalarının geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Özellikle 20. yüzyılda kimya alanında çok büyük gelişmeler oldu. Ne var ki kimya bir zamanlar,hem de çok uzak olmayan bir geçmişte, büyünün ve batıl inançların egemenliğinde olan biruğraştı. Bu uğraşa simya denirdi.

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Kimyanın alt disiplinleri

  Astrokimya Atmosfer Kimyası Kimyasal Mühendislik KiminformatikElektrokimya Çevre Kimyası Akışkanlar Kimyası Jeokimya Yeşil Kimya Kimya Tarihi Madde Bilimi Tıbbi Kimya Moleküler Büyoloji Moleküler Genetik Nanoteknoloji Organometallik Kimya Petrokimya Farmokoloji Fotokimya Fitokimya Polimer Kimyası Katı faz Kimyası Sonokimya Supramoleküler Kimya Yüzey Alan Kimyası Termokimya.

 4. Zarafet
  Üye
  Kimya nerelerde kullanılır

  Enerji ve Çevre
  Yiyecek ve Tarım
  Sağlık ve Tıp
  Malzemeler ve Teknoloji

  Kimya maddeyi oluşturan atomları, bunlardan oluşan bileşimleri ve bu bileşimlerin yapısını inceleyen ve bu maddelerin özellikleri ile diğer maddelerle olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Kimya evrenin başlangıcından bu yana yaşamsal reaksiyonları, maddesel etkileşimleri, maddenin iç yapısını daha doğrusu evreni inceleyerek kendi alanında biz insanlara anlaşılır, erişilebilinir ve kullanılabilinir bilgiler sunmaktadır. Böylece hayatı daha anlaşılır kılabilmekte ve insanın gelişimine katkıda bulunmaktadır. Biyokimya, organik kimya, inorganik kimya, analitik kimya gibi alt dallara ayrılır. Ayrıca ilaç sanayiinde vs insan hayatına etki etmektedir. Yine nanoteknoloji ile olan ilişkisi de unutulmamalıdır. 5. Muhammed
  Özel Üye
  Kimya maddelerin iç yapısını araştıran ve bunu bilimsel olarak ispatlayarak açıklayan bilim dalıdır. Kimya bilimi ile uğraşan, araştırmalar ve deneyler yapan kişiye kimyacı denmektedir.

+ Yorum Gönder


kimya hakkında bilgi