+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Müzik Nedir - Müzik Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BeLa_12
  Devamlı Üye

  Müzik Nedir - Müzik Hakkında Bilgi
  Müzik Nedir?Hakkında Bilgi

  Müzik ruhun gıdasıdır. Türlü sesleri, kulağa hoş gelecek şekilde dizme sanatına verilen ad. Güzel sanatların bir kolu olan müzik, insanlığın doğuşu ile başlamıştır. İlkel toplumlarda yapılan din törenlerinde bu törenlerin kutsallığı, çoklukla çalınan müzik aletlerinin, söylenen dini şarkıların yardımı ile daha da artmıştır, ilk çağlarda eski Yunanlıların, din törenlerinde müziğe verdikleri önemin büyüklüğü, bunu gösteren örneklerdir. Orta çağ boyunca, halk müziğinin yanı sıra dini müziğin de önem kazanması, bulunan yeni yeni müzik aletleri ile toplumlara daha geniş ölçüde etki yapan bir sanat durumuna gelmesi sonucunu doğurmuştur.

  Fakat, müzik alanında asıl gelişmeler, Yeni çağla birlikte başlar. Orta çağ`da meydana çıkan çok sesli müzik, Yeni çağ`da daha büyük gelişmeler kazanmış, matbaacılığın keşfi müzik notalarının çok yaygın olması sonucunu doğurmuş, yetişen büyük besteciler, müziği insanlığın ölmez bir sanatı haline getirmiştir.
  Müzik, ses ve ritm arasındaki bağlantılarla meydana gelir. Zaman içinde akıp giden ses, ölçülebilen ve tekrarlanabilen parçalara bölünebiliyorsa, başka bir deyimle ritmleşmişse, o sese müzik denir.
  Müzik sesleri, bir çeşit müzik yazısı olan nota ile tespit edilebilmektedir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Müzik denince akla her zaman ''müzik ruhun gıdasıdır'' sözü gelmektedir. Genellikle üzgün veya mutlu anlarımızda müzik dinleyerek kedimizi rahatlatırız. Ayrıca müzik genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir.
 3. Ziyaretçi
  Harika internette olmasa nasıl yapariz
 4. Muhammed
  Özel Üye
  Müzik, bazı ses ve sözlerin belirli bir düzen içerisinde hazırlanarak bir araya getirilmesi sanatı olarak düşünülebilir.

+ Yorum Gönder


müzik ile ilgili bilgiler,  müzik hakkında bilgi,  müzikle ilgili bilgiler,  müzik nedir kısaca bilgi,  müzik hakkında,  müzik ile ilgili bilgi