+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Kil tablet nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Kil tablet nedir
  Kil Tablet Hakkında Bilgi

  Kil tablet hakkında şu bilgiler elimize geçti. Mezopotamya’da İ.Ö. 3500’e doğru yazının bulunuşunda sonra, taze yumuşak kil levhalar kullanılmaya başlandı. Bu tabletler daha sonra güneşte kurutulur ya da önemli belgelerin yazıldığı parçalar fırınlanarak sertleştirilir, böylece bozulmaları önlenirdi. Genellikle elde tutulacak büyüklükteki bu levhaların bir bölümü hafifçe dış bükeydi; kenar uzunlukları 2-30 cm arasında değişiyordu. Yazılar ucu sivri piktogramlar, daha sonra da pahlı (çivi yazısı) bir kamış kalemle, yumuşak kil yüzeye bastırılarak yazılıyordu. Önasya ve Yakındoğudaki yüzlerce buluntu yerinde arşiv (Mari’deki krallık sarayında odaların zemininde, ekonomik ve yasal metinlerden, diplomatik yazışmalardan oluşan on binlerce çivi yazılı tablet bulundu) ya da kitaplık (Ninova’da Asurbanibal kitaplığı olarak anılan yapıda yirmi binden fazla kil tablet ele geçti) olarak toplanmış yüz binlerce tablet ortaya çıkarıldı. Sümerce, akkadca, babil ve asur dillerinde yazılmış metinlerden oluşan bu tabletlerin kimileri birkaç satırdan, kimileri de birçok yazı sütunundan meydana geliyordu. Edebi ve dinsel metinleri, mektupları, sözleşmeleri, yasaları, ekonomik, toplumsal ve süyasal yaşamla ilgili bilgileri içeren bu tabletler, eski toplumların uygarlıklarının tanınmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

  Anadolu’nun ilk yazılı belgeleri 1882’de Th. G. Pinches’in ortaya çıkardığı ve bulundukları bölgenin adıyla anılarak “Kapadokya Tabletleri” diye adlandırılan çivi yazılı kil tabletlerdir. Çek bilgini Hrozny, 1925’de Kültepe’de yaptığı kazılarda bunlara yenilerini ekledi ve bu tabletler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu bu belgelerin Asur ticaret kolonileri çağına ait oldukları kesinleşti (İ.Ö. II. binyıl başı). Asurlu tüccarlarla Anadolu’nun yeli halkı arasındaki ticarete ve ekonomiye ilişkin bu belgelerle dönemin siyasal ve toplumsal yaşamı önemli ölçüde aydınlanmıştır. Asur ticaret kolonileri çağını yaşamış ve Hititler’e yüzlerce yıl başkentlik yapmış olan Boğazköy’de de, Chantre ve Schaeffer tarafından yapılan kazılarda (1894) çok sayıda çivi yazılı kil tablet ele geçirilmiştir.
 2. Muhammed
  Özel Üye

  Kil toprak, ıslatıldığı zaman üzerine rahatlıkla yazı yazabileceğiniz, şekil verebileceğiniz yumuşak ve yağlı toprak parçasına verilen isimdir. Yazının bulunduğu ilk dönemlerde insanların bu kil tabletler üzerine yazılar yazdığı düşünülmektedir.
+ Yorum Gönder