+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Çevre Bilimi Forumunda Çevrecilik (Environmentalism) Nedir? Çevrecilik (Environmentalism) Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Çevrecilik (Environmentalism) Nedir? Çevrecilik (Environmentalism) Hakkında
  Çevrecilik (Environmentalism)

  Çevrecilik, çevre hareketini destekleme veya katılmaktır.
  Doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak için lobi faaliyeti yapma, çevre eğitimi, çevreci eylemler ve örnekler geliştirmekle merkezi ve yerel yönetimlerdeki karar alma süreçlerini etkileme arayışında olan sosyal bir harekettir. Çevre ile ilişkili konulardan bazıları; kirlilik, türlerin yok olması, katı atıkların azaltılması, geri dönüşüm, küresel ısınma tehdidi ve genetiği değiştirilmiş ürünler.

  Tarihi
  İnsan ile doğanın birbirinden büsbütün farklı varlık türleri olarak değil aynı "kutsal" kökene sahip varlık alanları olarak görüldüğü kadim dünyanın tersine batıda rönesans ve reform çağından başlayan sanayi toplumuyla devam eden ve sanayi sonrası toplumlarda da hakim olan ve günümüzde de dünyanın hemen heryerinde ortaya çıkabilen ideoloji ve kanaatler doğa ve insanın birbirinden kopuk varlıkları olduğu ve insanın Bacon'cu anlayışta olduğu gibi doğayı kendi menfaatleri doğrultusunda sömürmeye hakkı olduğu şeklinde gelişmiştir. Çevrecilik adı altında ortaya çıkan hareketler doğanın en fazla yıkım altında olduğu dönemlerde bu yıkımın bir ölçüde de olsa farkına varan kimseler tarafından başlatılmıştır. Bu anlamda "Çevrecilik" Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş ve çeşitli dönemler geçirmiştir.
  Bu dönemleri;
  1. Kaynak Muhafazası
  2. Moral ve Estetik Doğa Koruma
  3. Modern Çevrecilik

  şeklindeki üç başlık altında inceleyebiliriz.

  1. Pragmatik Doğal Kaynak Muhafazası
  Amerika Birleşik Devletlerinde George Perkins Marsh'ın 1864'de yayınladığı "Man and Nature" (İnsan ve Doğa) kitabının da etkisiyle 1873 yılında ABD'de kurulan ulusal orman alanlarıyla başlamıştır. Theodore Roosevelt ve Gifford Pinchot Faydacı Muhafaza (Utilitarian Conservation) kavramına dayalı 1905'de kurulan yeni Orman Hizmetleri için Marsh'ın esin kaynağı olmuştur. Bu anlayışta insanların faydası için doğal kaynakların kullanımı ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.

  2. Moral ve Estetik Muhafaza

  Pinchot ile doğa anlayışları uyuşmayan Sierra Club'ün başkanı John Muir Digerkam Muhafaza (Altruistic Conservation) kavramını kamuoyuna taşımıştır. Bu anlayışta doğa, bize olan faydası düşünülmeksizin bizatihi var olmayı hak etmektedir. Muir Yosemite ve King's Canyon ulusal parklarının kurulması için mücadele etmiştir. Öğrencisi Stephen Maher 1916'da yeni kurulan National Park Servicenin başkanı olmuştur.

  3. Modern Çevrecilik

  Rachel Carson'un tarım alanlarında kullanılan ve insanlar ve doğal yaşam için tehdit oluşturan toksik maddelere kamuoyunun dikkatini çektiği "Silent Spring" kitabı modern çevreciliğin başlangıcı kabul edilmektedir. Carson'un kitabı ekoloji ve kimya gibi bilimlerden de yararlanarak küresel sorunlara yol açabilecek çevre kirliliğinin insanlığı ilgilendiren en önemli konular arasına alınması gerektiğini öne süren ilk eserlerden biridir. Carson'un başlattığı hareket "Çevrecilik" (Environmentalism) olarak adlandırılmıştır.
  1960-70 arasında Çevreci gündemde nüfus artışı, nükleer silaplar, geri dönüşüm, hava/su kirliliği, doğal hayatın korunması gibi konular bulunmaktadır. 1970 yılında da ilk ulusal Dünya Günü ilan edilmiştir.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Çevrecilik, insanların doğal yaşamlarını karşılıklı olarak sürdürdükleri, sosyal ve fiziki ilişkilerini geçirdikleri doğal ortamdır. Çevre geleceğimiz için çok önemli bir faktördür ve eğer çevremizi kontrol altında tutmazsak ilerde pişman olacağımız şeylerle karşılaşırız.
+ Yorum Gönder