+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Çevre Bilimi Forumunda Ekoloji Terimleri, Ekolojide Kavramlar, Ekoloji Kavramları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Ekoloji Terimleri, Ekolojide Kavramlar, Ekoloji Kavramları
  Ekolojide Bazı Kuram ve Kavramlar

  1. Ortam ve Çevre

  Canlı varlıklar organik veya inorganik maddelerden oluşmuş belli bir mekân biriminde yaşantılarını sürdürürler ve bu birimin unsurlarıyla karşılıklı etkileşim içindedirler. İşte canlı varlıkların yaşamsal bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve aynı zamanda çeşitli yollardan etkilendikleri bu mekân birimine Ortam denir.
  Günümüzde yaşam ortamını belirlemek amacıyla çoğu zaman Çevre terimi kullanılmaktadır. Oysa bu iki terimin anlam ve kapsamları arasında önemli farklar mevcut olup, ekoloji bilimi için ortam sözcüğü daha uygundur.
  Çevrenin tanımı ise, bir canlının veya canlılar topluluğunun yaşamını sağlayan ve onu sürekli olarak etkisi altında bulunduran süreçler, enerjiler ve maddesel varlıkların bütünlüğüdür şeklinde olabilir.

  2. Habitat ve Biyotop
  Habitat ve biyotop çoğu zaman Yaşam Yeri anlamında kullanılan deyimlerdir. Bunlardan habitat “bir organizmanın veya populasyonun doğal olarak yaşadığı yer”şeklinde,biyotop ise “canlı varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için uygun çevresel koşullara sahip bir coğrafik bölge veya değişken hacimli bir ortam”şeklinde tanımlanmaktadır.Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi habitat bir türe ait birey veya bireylerin yerleştiği alan,biyotop ise kommunitenin yerleştiği alan olarak kabul edilir.

  3. Ekolojik Niş
  Bir organizma veya populasyonun ekosistem içindeki işlevini belirtir. Buna göre habitat bir canlının yaşadığı yeri (adres), ekolojik niş ise işini (mesleğini) belirtmektedir.

  4. Populasyon ve Kommunite Kavramı
  Biyosferi oluşturan canlı varlıklar yaşamlarını tek başlarına sürdüremezler; canlılarla bir araya gelerek ekolojik toplulukları oluştururlar.Populasyon “belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk”,kommunite ise “belli bir bölgede yaşayan ayrı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk”şeklinde tanımlanabilir.

  5. Sistem ve Model Kavramı
  Birbirleriyle etkileşim içinde olan bağıntılı parçaların oluşturduğu bütüne Sistem denir. Sistemler genel olarak üç grupta toplanırlar. Bunlar İzole Sistem, Kapalı (Sibernetik) Sistem ve Açık Sistem’lerdir.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekosistem ise canlı ve cansız çevrenin hepsini kapsar ve bazen bu iki terim birbirine karıştırılır.
+ Yorum Gönder