+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Çevre Bilimi Forumunda Ülkemizde Akarsuların Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Sariya
  Devamlı Üye

  Ülkemizde Akarsuların Önemi
  Ülkemizde Akarsuların Önemi
  Hidroelektrik üretimi (Fırat, Dicle, Kızılırmak
  Yurdumuzdaki akarsuların belirli yerlerine barajlar kurularak bu barajlardan elektrik üretimi yapılmaktadır. Böylece yurt ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.

  * İçme ve kullanma suyu :
  Özellikle büyük şehirlerimizin içmesuyu ihtiyacı barajlarımızdan sağlanmaktadır.

  * Tarım alanlarını sulamaforumacil
  Tarım alanlarımız sulanarak bol ürün alınması sağlanmaktadır. Sulaması yapılmayan arazilerdeki verim önemli ölçüde azalmaktadır.

  * Tatlı su ürünleri elde etme Balıkçılık
  Akarsu ve baraj göllerimizden balıkçılık ve diğer su ürünleri elde edilmektedir.

  * Su sporları Rafting forumacil
  Akarsular su sporları yapılması son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Bu da trizm in canlanmasını sağlamıştır.


  Ulaşım, Balıkçılık, Su Ürünleri Üretimi, Sportif faaliyetler, Sulama, İçme, Kullanma, Şifa Bulma, Turizm, Soda ve Maden suyu elde etme, Isıtma ve Enerji elde etme amacıyla kullanılır.forumacil

  AKARSULARDAN YARARLANMA

  Hidroelektrik üretimi (Fırat, Dicle, Kızılırmak v.s) :Yurdumuzdaki akarsuların belirli yerlerine barajlar kurularak bu barajlardan elektrik üretimi yapılmaktadır. Böylece yurt ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.

  İçme ve kullanma suyu :Özellikle büyük şehirlerimizin içme suyu ihtiyacı barajlarımızdan sağlanmaktadır.

  Tarım alanlarını sulama (Fırat, Dicle, Seyhan v.s) :Tarım alanlarımız sulanarak bol ürün alınması sağlanmaktadır. Sulaması yapılmayan arazilerdeki verim önemli ölçüde azalmaktadır.

  Tatlı su ürünleri elde etme (Balıkçılık…):Akarsu ve baraj göllerimizden balıkçılık ve diğer su ürünleri elde edilmektedir.

  Su sporları (Rafting) (Çoruh, Fırat v.s) :Akarsular su sporları yapılması son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Bu da turizmin canlanmasını sağlamıştır.

  Akarsu Taşımacılığı: (Bartın Çayı)

  Kum üretimi

  GÖLLERDEN YARARLANMA

  Baraj Göllerinden Yararlanma:

  * İçme ve kullanma suyu olarak

  * Enerji üretimi

  * Tatlı su ürünleri elde etme

  * Taşkınlardan korunmada yararlanırız.

  Doğal Göllerden yararlanma:

  * Bazı göllerden balık ve diğer su ürünleri elde edilir.(Van, Beyşehir)

  * Bazı göllerden tuz elde edilir. (Tuz Gölü)

  * Göl suları içme suyu olarak kullanılabilir.(Durusu, Büyük Çekmece)

  * Elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılabilir.( Hazar, Kovada, Tortum ve Çıldır göllerinde elektrik üretilmektedir.)

  * Bazı göllerde ulaşım yapılabilir. (Van Gölü)

  * Tarım alanlarının sulanması için yararlanılabilir. (Bütün tatlı su göllerimiz)

  * Turizm alanında yararlanılır.(Kuş gölü) Bütün göller çevreleri için gezi ve eğlence alanlarıdır.

  YER ALTI SULARINDAN YARARLANMA

  1-Soğuk Yer altı Sularından yararlanma

  * İçme suyu

  * Kullanma suyu (Temizlikte, sanayide)

  * Tarımda sulamada

  2-Sıcak Yer altı sularından yararlanma

  * Enerji üretimi (Jeotermal enerji): Elektrik üretimi, ısınma

  * Termal Turizm (Sağlık Turizmi)

  DENİZLERDEN YARARLANMA

  * Ulaşım

  * Su ürünleri (Balıklar, Kabuklular, Yumuşakçalar, Sünger, Yosunlar)

  * Deniz turizmi

  * Tuz üretimi

  * Kum üretimi

  * Dalga enerjisi (Türkiye’de yararlanılmamaktadır)

  * İçme suyu (Rafine edilerek) 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ülkemizde en önemli olan su kaynaklarımız sahip olduğumuz akarsularıdır. neden mi ; çünkü akarsular içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadırlar , balıkçılık için kullanılmaktadırlar ve son olarak , tarım alanlarını sulanmaları için kullanılmaktadırlar.
+ Yorum Gönder