+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Çevre Bilimi Forumunda Orman Yangını Nedenleri ve Korunma Yolları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Orman Yangını Nedenleri ve Korunma Yolları
  Orman Yangını Nedenleri  Orman Yangını, doğal yada insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen veya tamamen yanmasıdır.Yıldırım düşmesi,yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara,tarımsal ürünler nedeyli çıkan insan kaynaklı orman yangınları vardır. Ormanların yanması ekolojik olarak bir çok zarara sebep olur.İklim değişikliği ve kuraklık başlıca sonuçlardır.

  Orman Yangınları
  Orman yangınları, özellikle uzun süre yağmur yağmayan yaz aylarında büyük bir tehlikedir. Avustralya'nın bazı bölgeleri, Afrika, Fransa ve ABD orman yangınlarının çok olduğu yer-lerdir. Dikkatsizce üzerine bir sigara fırlatılan kuru yapraklar bir süre kimsenin dikkatini çekmeden için için yanabilir. Sonra bir rüzgâr eser, yapraklar alevlenir ve eğer hemen görü-lüp söndürülmezse yangın büyüyerek dene-timden çıkar. Ormanlık bölgelerde yangın gö-zetleme kuleleri ve yangın tehlikesine karşı uyanık orman görevlileri vardır. Zaman za-man devriye uçaklarıda hangi bir duman olup olmadığını havadan denetler. Eğer bir yangın yayılmaya başlamadan önce saptanabilirse kolayca söndürülebilir. Ama yangın çok büyükse, itfaiyeciler ya helikopterle yada uçaklardan paraşütle atlayarak hızla yangın yerine ulaşırlar. Uçaklar yangına havadan kimyasal söndürücüler püskürtür. Yangının yayılmasını önlemek için yangının çevresinde-ki bir kuşak boyunca bitkiler buldozerlerle te-mizlenir. Genellikle bu kuşak çevresindeki ağaçlar denetim altında yakılarak yangın bu-raya gelince yanacak bir şey kalmamış olması sağlanır. Ağaçtan ağaca atlayarak genişleyen yangın buraya ulaştığında ateşin atlayabilece-ği bir ağaç olmadığı için yangının yayılması durur. Yangın söndürme ekipleri son ateş parçası sönene kadar çalışmalarını sürdürür-ler. Bütün bu gelişmiş söndürme yöntemleri-ne karşın orman yangınları her yıl büyük za-rarlara neden olmaktadır.

  Ormanları yangınlara karşı korumak için öncelikle şunlara dikkat edilmesi gerekir: •Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalı. Cam, güneş ışığını bir büyüteç gibi çimenlere çeker. Çimenler, tutuşarak çimenlerin alevlenmesine yangının oluşmasına neden olacaktır.
  •Mangal küllerini soğutmadan dökmemeliyiz. Çünkü çimenler tutuşabilir.
  •Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı,çünkü sigara izmariti çimenleri yakar ve yangın oluşur.
  •Bir yangın gördüğümüz zaman 0 yangın ihbar hattına bildirmeliyiz.
  •Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir.
  Orman Yangınlarının Sebepleri Şunlardır
  •İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:
  1.Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.
  2.Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması.
  3.Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak.
  4.Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak.
  5.Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.
  6.Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması.
  7.Çocukların orman içinde ateşle oynamaları
  8.Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması ateş yakılması
  Kasıtlı çıkarılan orman yangınları

  1.Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek.
  2.Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar.
  3.Yabani hayvanları uzaklaştırmak.
  4.İş ve çıkar elde etmek. 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Orman Yangınlarının Nedenleri

  İhmal-dikkatsizlik % 59: İnsanların ormancılık, tarımsal, seyahat v.b. gibi her türlü sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda orman yangınlarına sebep olan dikkatsiz davranışları, yangınların çıkmasını önleyecek tedbirleri ihmal etmeleri sonucunda ortaya çıkan yangın nedenleridir. (1- Anız, 2- Çöplük , 3-Avcılık, 4- Çoban ateşi, 5- Sigara , 6- Piknik Ateşi, 7- Enerji nakil hattı , 8- Trafik, 9-Diğer

  Nedeni bilinmeyen % 20: Nedeni bilinmeyen ve çıkış nedeni hakkında hiçbir bilgi edinilmemiş çeşitli yangın nedenleridir

  Kasıt %12 :
  İnsanların zarar verme istekleri, kötü niyetleri, isteyerek ve bilerek orman yakmaları sonucu ortaya çıkan yangın nedenleridir. ( 11-Terör, 12- Kundaklama, 13- Açma

  Yıldırım % 9: Doğal olarak meydana gelen yangın çıkış nedenidir.

  Orman yangınlarının çıkış sebebi incelendiğinde anız, bahçe temizliği, enerji nakil hatları, çöplük, demiryolu, yazlık, mesire yerleri, tatil siteleri, devlet kampları, sigara ateşi, piknik ateşi, çoban ateşi ihmal ve dikkatsizlik olduğu görülmektedir

+ Yorum Gönder