+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Çevre Bilimi Forumunda Gürültü kirliliği, ses kirliliği, gürültü ve ses kirliliği hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Gürültü kirliliği, ses kirliliği, gürültü ve ses kirliliği hakkında bilgi
  Gürültü ve ses kirliliği


  grltveseskirlilii.jpg


  Gürültü Kirliliği
  İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen ölçülerin üzerindedir.

  Ses Kirliliği
  Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır.

  Ses Kirliliği insan üzerindeki etkilerini 4′e ayırabiliriz:

  1.Fiziksel Etkileri:
  Geçici veya sürekli işitme bozuklukları.

  2.Fizyolojik Etkileri:
  Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks.

  3.Psikolojik Etkileri:
  Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres.

  4.Performans Etkileri:
  İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması.

  Gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün şiddeti, insana vereceği zararı etkiler. Endüstri alanında yapılan araştırmalar göstermiştir ki; işyeri gürültüsü azaltıldığında işin zorluğu da azalmakta, verim yükselmekte ve iş kazaları azalmaktadır.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; meslek hastalıklarının %10′u, gürültü sonucu meydana gelen işitme kaybı olarak tespit edilmiştir. Meslek hastalıklarının pek çoğu tedavi edilebildiği halde, işitme kaybının tedavisi yapılamamaktadır.

  Bazı Gürültü Türlerinin Desibel Dereceleri ve Psikolojik Etkileri

  Gürültü Türü Db Derecesi Psikolojik Etkisi
  Uzay Roketleri 170 Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
  Canavar Düdükleri 150 Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
  Kulak dayanma sınırı 140 Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
  Makineli delici 120 Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
  Motosiklet 110 Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
  Kabare Müziği 100 Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
  Metro gürültüsü 90 Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
  Tehlikeli bölge 85 Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
  Çalar Saat 80 Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
  Telefon zili 70 Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
  İnsan sesi 60 Psikolojik belirtiler (I.Basamak)
  Uyku gürültüsü 30 Psikolojik belirtiler (I.Basamak)

  Çeşitli Kullanım Alanlarının Kabul Edilebilir Üst Gürültü Seviyeleri

  Kullanım Alanı Ses basıncı düzeyi(gündüz)
  dBA
  Dinlenme Alanları
  Tiyatro Salonları 25
  Konferans Salonları 30
  Otel Yatak Odaları 30
  Otel Restoranları 35
  Sağlık Yapıları
  Hastaneler 35
  Konutlar
  Yatak Odaları 35
  Oturma Odaları 60
  Servis Bölümleri (mutfak, banyo) 70
  Eğitim Yapıları
  Derslikler, Laboratuvarlar 45
  Spor Salonu, Yemekhaneler 60
  Endüstri Yapıları
  Fabrikalar (küçük) 70
  Fabrikalar (büyük) 80

  Ses Kirliliğini Azaltmak İçin Alınabilecek Tedbirler:

  Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması,
  Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi,
  Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi,
  İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi,
  Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanması,
  Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi gerekmektedir. 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Gürültü kirliliği insanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen sesler gürültü kirliliğine yol açar. Ses kirliliği ise etraftan gelen ve arabalar olsun, endüstri kuruluşları olsun bu gibi şeylerin yol açtığı gürültüler ses kirliligine yol açar.
+ Yorum Gönder


ses kirliliği,  gürültü kirliliği,  ses kirliliği nedir,  ses kirliliği ile ilgili resimler,  ses kirliligi,  seskirliliği