+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Hayatın Başlangıcı ile ilgili Görüşler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BİL@L
  Devamlı Üye

  Hayatın Başlangıcı ile ilgili Görüşler
  HAYATIN BAŞLANGICI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER hakkında bilgi


  1 Abiyogenez (Kendiliğinden Oluşum) :
  Canlı cansız maddelerden kendiliğinden oluşmuştur fikrini savunurBu görüşü Aristo ileri sürmüştür
  * Canlı , cansızdan birden bire oluşur
  * Oluşan canlı , basit veya evrimleşmiş olabilir
  * Canlının , cansızdan oluşması süreklidir

  2 Biyogenez (Moleküler Yaradılış) :
  Bir canlının yalnız kendine benzer başka bir canlıdan oluşabileceği görüşüdür
  Biyogenez 1862 de Louis Pasteur ’un yaptığı deneylerle kabul edilmiştirGünümüzde de geçerlidir
  Pasteur , yaptığı bir dizi kontrollü deneyle canlı , cansızdan oluşur görüşünü yıkmıştır
  Bu iki görüş ilk canlılığın nasıl başladığına yanıt aramaz
  1Panspermia Hipotezi :
  Dünyadaki hayatın uzaydan yeryüzüne gelen spor ve tohumlarla başladığını öne sürerHayatın yani canlılığın gezegenlerde nasıl başladığını açıklayamaz

  2 Ototrof Hipotezi :
  Bu hipoteze göre ilk oluşan canlılar ototrofturlarOtotroflar fotosentez , kemosentezle kendi besinini kendi yapanlardır Yani ilk canlının kompleks yapıda olduğu savunmaktadır Evrim teorisi , heterotrof hipotezi ile çelişir

  3 Heterotrof Hipotezi :
  *İlk organizmaların kendi besinini hazır olarak aldıklarını iddia eder
  *Canlı , cansızdan uzun süren bir evrim sonucu oluşmuştur
  *Oluşan canlı basit yapılıdır
  *Canlı , cansız maddeden bir kez oluşurSonraki canlılar bu canlıdan ortaya çıkar
  *Bu hipotez canlı oluşumunu Dünyanın oluşumunu paralel olarak izah eder
  *Heterotrof hipotezi evrim teorisine dayanır
  *Heterotrof hipotezi ile abiyogenez cansızdan , canlı oluşmuştur fikrini savunurlar

  Hipotezin şematik izahı :
  İnorganik moleküller
  (H2O , NH3 , CH4 , H2 )
  [ İlkel atmosferde varolduğu kabul edilen gazlar]

  Sıcaklık ve UV ışınlar

  Basit organik moleküller
  ( Aminoasitler vb )

  Sıcaklık

  Kompleks organik moleküller
  ( Protein , yağ , karbonhidrat )


  Koaservat
  (Bir sıvı içerisinde bir arada duran protein , enzim ve benzeri maddelerden oluşan kümeler)
  Nükleoprotein yapılar ve ilkel heterotrof canlı oluşur

  İlk canlının oluşumunu formülleştirirsek:
  Deney var Deney var Deney var
  Basit gazlar---------- Aminoasit---------- Protein--------- Koeservat
  Miller Fox Oparin  Koeservatların Özellikleri:
  1) Dış ortamdan ayıran zarları vardır
  2) Büyüme ve çoğalma yetenekleri vardır
  3) PH değişimlerine karşı dayanıksızdırlar Ancak dayanıklı olarak evrimleşerek hayatın öncüsü olan organik molekül kümesini oluşturmuştur
  4) Brown ( titreme , sigillenme) hareketi gösterirler
  5) Hücresel zar yapma ve büyük molekülleri sentezlemek için gerekli enerjiyi organik moleküllerin bağlarındaki kimyasal enerjiden sağlar

  Heteretrof hipotezini destekleyen varsayımlar
  1) İlkel atmosfer bugünkünden farklı yapıda idi
  2) İlk canlı oluşmadan önce organik moleküller oluşmuştur
  3) İlk organik moleküller ilkel atmosferdeki gazlardan yapılırlar
  4) İlkel canlı cansız maddelerin uzun süren kimyasal evrimi ile oluşur basit yapılıdır , hazır besinle beslenir , oksijensiz solunum yapar
  5) Fotosentezin evrimi ile ilkel atmosferin yapısı değişmiştir Atmosfere oksijen girmiştir
  6) oksijenli solunum fotosentezden sonra evrimleşmiştir

  Hipotez iki yönden önemlidir
  1Evrimci bir anlayışa sahiptir
  2Miller bu konuda başarılı deneyler yapmıştırFakat deneyde kullanılan gazların ilk atmosferde varolduğunun ispatlanması söz
  konusu değildirUzun sürede oluştuğu belirtilen maddelerin , Miller deneyinde bir hafta gibi kısa bir zamanda oluşturulması bu
  hipoteze karşı tenkitlere yol açmıştır

  Evrim Teorisi:
  Evrim , canlı ve cansızların uzun bir süreç içinde geçirdiği ve geçirmekte olduğu değişiklikleri açıklar

  İlkeler :
  1Bütün canlılar aynı kökenden evrimleşmiştir
  2canlılar arasında hem ortak , hem farklı özellikler bulunur
  3Canlılar arasında devamlı varyasyonlar (değişim,farklılık) meydana gelir
  4Tür sayısı devamlı artar , sabit değildir
  5Günümüzde de canlılar arası değişiklikler ve tür oluşumu sürmektedir

  Kimyasal evrim:

  CH4 UVışınlar-Şimşek-Yıldırım Aasit Protein
  NH2 Yağmur - Isı Yağ asitleri Karbonhidrat
  H2 -------- ---------------- Gliserin -------- Yağ --------------- Koaservat
  H2O (O2 yok) Monosakkaritler Vitamin
  Nucleotidler Nucleik asitler  Biyolojik evrim:

  Koaservat ------------------ Heterotrof ---------------------Ototrof
  (O2 siz solunum) (Klorofil gelişti)
  (Madde ve O2 sentezlendi)
  (O2 li solunum başladı)
  Lamark’ın Evrim Görüşü:

  1-Kullanma – Kullanmama:Vücudun kullanılan organları gelişirKullanılmayanlar ise körelir
  2-Kazanılan özelliklerin Kalıtımı:Kullanma veya kullanmama ile kazanılan özellikler yeni nesillere aktarılır

  Eleştirisi:
  *-Kullanılan karakterler gelişir
  *-Kazanılan karakterler sadece bireye özgüdür
  *-Kazanılan karakterler kalıtsal değildir
  *-Kazanılan karakterler kalıtsal sınırlar içindedir
  *-Kazanılan karakterler modifikasyondur
  Modifikasyon:Çevresel faktörlerin etkisi ile genlerin işleyişinin değişmesi ile oluşan ve kalıtsal olmayan değişmelerdir


  Darvin’in Evrim Görüşü:


  1-Canlılar geometrik dizi olarak artış gösterir
  2-Populasyonlardaki birey sayısı belli sınırlar içinde kalır
  3-Aynı tür bireyleri arasında kalıtsal çeşitlilik(varyasyonlar) vardır

  A)Çevresel varyasyonlar: Modifikasyon
  B)Kalıtsal varyasyonlar:
  Kalıtsal varyasyonlar üç temel şekilde ortaya çıkar:
  *-Üreme hücrelerindeki mutasyon
  *-Üreme hücrelerinde görülen krossing-over ve homolog kromozomların dağılımı
  *-Döllenmenin şansa bağlılığı

  4-Canlılar arasında çevresel koşullar için yaşam kavgası vardır
  5-Çevreye uyum (Adaptasyon) sağlayanlar hayatta kalır ve üreyerek yeni nesillerinde kendi özelliklerini taşımalarına neden olurlar Uyum sağlayamayanlar ise elenerek (Doğal seleksiyon) taşıdıkları türe özgü zayıf kalıtsal özelliklerininde ortadan kalkmasına neden olurlar
  6-Farklı çevrelerde farklı şekillerde adaptasyon yetenekleri kazanan bireyler yeni türlere dönüşürler

  Darvin’in evrim teorisinin dayandığı görüşler:
  1) Bütün organizmalar geometrik bir oranda artıma eğilimlidir
  2) Bir türün her dölündeki birey sayısı hemen hemen değişmez
  3) O halde yaşamak için bir mücadele olmalıdır
  4) Her türün bireyleri arasında değişiklikler ( kalıtsal olabilir ) vardır
  5) Bazı değişiklikler özel bir çevredeki organizmaların çevreye uyumlarını ve sayıca çoğalma şanslarını arttırır Yaşayan organizmalar kalıtsal değişikliklerini oğul döllere geçirirler
  6) Zamanla büyük farklar meydana gelerek eski türlerden yeni türler ortaya çıkar

  Evrim olayının özeti :
  Mutasyon
  ----------- Kalıtsal varyasyon --------Doğal seleksiyon-------- Adaptasyon ---------- Evrim
  Eşeyli üreme  Adaptasyon:Canlıların üreme , yaşama şanslarını artıran ortama uyum sağlayan özelliklerinin tümüdür
  Not:Adaptasyonlar kazanılmış kalıtsal özelliklerinin çevresel koşulların değişmesi ile ortaya çıkar

  Mutasyon:Canlının üreme hücrelerindeki genlerde gerçekleşen ve kalıtsal olan değişmelerdir  Sonuç:
  *-Evrimin ham maddesi kalıtsal varyasyonlardır
  *-Evrimin mekanizması doğal seleksiyondur
  *-Doğal seleksiyonlar sonunda adaptasyonlar ortaya çıkar

  Evrimin gelişim zinciri


  1-Üreme hücrelerinde 2-Mayoz 3-Döllenme
  mutasyon bölünme  Varyasyonlar


  Doğal seleksiyon

  Adaptasyon

  Evrim
  Populasyon Dengesini Bozan Etmenler

  Hardy-weinberg prensibi populasyon dengede kaldığı sü4rece geçerlidirfakat populasyon daki genlerin frekansı uzun süre dengede kalamazGenlerin frekansının değişmesine mutasyon , seleksiyon , göçler , izolasyon ve rasgele olmayan evlilikler neden olur
  1- Göçler : Göç komşu iki populasyon arasındaki gen akışı olarak tanımlanabilir
  2- İzolasyon ( Ayrılma – Tecrit) : Büyük populasyon lar çeşitli nedenlerle (dağ , deniz, ve çöl oluşumu ile veya kıtaların kayması ile) küçük populasyon lara bölünebilirler
  3- Mutasyon : Mutasyonlar genetik farklılık meydana getirmelerinden dolayı populasyon larda gen frekanslarının değişmesine yol açan en önemli faktörlerin başında gelir
  4- Doğal seleksiyon (Seçilim) : çeşitlilik gösteren bir populasyon da , belli özellikler yönüyle üstün ve zayıf olan fertler bulunur Doğal seleksiyon zayıf olanları ortadan kaldırır
  5- Genetik sürüklenme : Doğal şartlarda yaşayan , özellikle küçük populasyon larda nesilden nesile veya yıldan yıla gen ve birey oranlarının yapay bir etki olmadan rasgele değişmesine genetik sürüklenme denir
  6- Eş seçimi : Bireylerin çiftleşmek için birbirlerini rasgele seçmeleri yerine özel niteliklerine göre seçmeleri zamanla farklı özelliklerin çıkmasına neden olur

  Kalıtsal Materyalin Değişmesi

  - Tüm canlılarda ortak olan özellikler
  - Canlıyı diğer türlerden ayıran türe özgü özelikler
  - Canlıyı türün diğer bireylerinden ayıran bireysel özellikler olmak üzere üç grupta toplanabilir
  Bu özelliklerin oluşması ve yeni döllere taşınması DNA ların üzerinde bulunan genlerle olur Normalde DNA lar kendilerini hatasız eşler Genler ve kalıtsal bilgi değişmez Ancak bazı durumlarda yanlışlıklar olabilir Bunlar :
  - DNA ya fazladan bir yada birkaç nükleotid çifti eklenebilir
  - DNA dan bazı nükleotid çiftleri kopup ayrılabilir
  - DNA molekülündeki baz çiftleri karşılıklı yer değiştirebilir Örneğin A-T çifti T-A çiftine dönüşebilir
  - Bir nükleotidin karşısına kendi eşi olmayan başka bir nükleotid bağlanabilir Örneğin sitozin nükleotidin karşısına guanin nükleotid bağlanması gerekirken timin yada adenin nükleotid bağlanabilir
  - Kromozomlardan parça kopabilir yada kromozomlara parça eklenebilir
  Canlıların genetik bilgilerindeki kalıcı olan bu tip değişmelere mutasyon (değişim) denir
  Mutasyonlar sonunda canlıda ortaya çıkacak değişmeleri 2 grupta inceleyebiliriz
  1- Canlıların bazı özellikleri yerine yeni özellikler oluşabilir
  2- Mutasyon, canlıların belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını arttıran özellikler kazandırabilir Bunun tersine canlıların yaşama ve üreme şansını ortadan kaldırabilir
  Not:Bazen bir gen farklı mutasyonlara uğrayarak çok sayıda alel meydana getirebilir Örneğin kedilerde kıl renginin çeşitli olmasını sağlayan çok sayıda aleller mutasyonla oluşmuştur

  Canlıların çok farklı özelliklere sahip olmasının yani genetik çeşitliliğin nedeni bir canlıda çok sayıda geninin bulunmasıdır Bir gendeki mutasyon olasılığının düşük olmasına karşın bir canlıda çok sayıda gen bulunduğundan canlıdaki toplam mutasyon olasılığı artar
 2. muratkaya
  Yeni Üye

  slm çok güzel notlar olmuşş gerçi bni aşar ama olsun baya güzel olmuşçok güzl olmuş
+ Yorum Gönder


hayatın başlangıcı ile ilgili görüşler slayt