+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Demirin kimyasal özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. The_BaSRi
  Devamlı Üye

  Demirin kimyasal özellikleri
  Demirin kimyasal Temel Özellikleri

  Elektronik konfigürasyonu: [Ar].3d6.4s2
  Kabuk yapısı: 2.8.14.2
  Elektronegatiflik: 1.83 (Pauling birimine göre)
  2.20 (Sanderson elektronegatifliğine göre)
  Elektron ilgisi : 15.7 kJmol-1

  Atomik Yarıçapı: 140 pm (156 pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi:

  I. İyonlaşma Enerjisi

  762.5 kJ/mol

  II. İyonlaşma Enerjisi

  1561.9 kJ/mol

  III. İyonlaşma Enerjisi

  2957 kJ/mol

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  5290 kJ/mol

  V. İyonlaşma Enerjisi

  7240 kJ/mol

  VI. İyonlaşma Enerjisi

  9560 kJ/mol

  VII. İyonlaşma Enerjisi

  12060 kJ/mol

  VIII. İyonlaşma Enerjisi

  14580 kJ/mol

  IX. İyonlaşma Enerjisi

  22540 kJ/mol

  X. İyonlaşma Enerjisi

  25290 kJ/mol

  XI. İyonlaşma Enerjisi

  28000 kJ/mol

  XII. İyonlaşma Enerjisi

  31920 kJ/mol

  XIII. İyonlaşma Enerjisi

  34830 kJ/mol

  XIV. İyonlaşma Enerjisi

  37840kJ/mol

  XV. İyonlaşma Enerjisi

  44100 kJ/mol

  XVI. İyonlaşma Enerjisi

  47206 kJ/mol

  XVII. İyonlaşma Enerjisi

  122200 kJ/mol

  XVIII. İyonlaşma Enerjisi

  131000 kJ/mol

  XIX. İyonlaşma Enerjisi

  140500 kJ/mol

  XX. İyonlaşma Enerjisi

  152600 kJ/mol

  XXI. İyonlaşma Enerjisi

  163000 kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: 2, 3 ,4, 6

  İzotopları:

  İzotop

  Yarılanma süresi

  52Fe

  8.28 saat

  53Fe

  8.51 dakika

  54Fe

  Kararlı

  55Fe

  2.73 yıl

  56Fe

  Kararlı

  57Fe

  Kararlı

  58Fe

  Kararlı

  59Fe

  44.51 gün

  60Fe

  1.5x106 yıl

  61Fe

  6.0 dakika

  62Fe

  68 saniye
  Ek Özellikleri

  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Demir nemli havada pas denilen korozyona uğrar. Pas, hidratize demir(III) oksittir. Isınmaya bağlı olarak Fe2O3 ve Fe3O4 oksitlerini oluşturur.

  4Fe(k) + 3O2(g) -> 2Fe2O3(k)

  3Fe(k) + 2O2(g) -> Fe3O4(k)

  Su ile Reaksiyonu

  Su buharı ile tersinir bir reaksiyon meydana getirir.

  Fe(k) + 2H+(suda) Fe3O4 + 4H2

  Halojenler ile Reaksiyonu

  2Fe(k) + 3F2(g) -> 2FeF3(k) (beyaz)

  2Fe(k) + 3Cl2(g) -> 2FeCl3(k) (koyu kahverengi)

  2Fe(k) + 3Br2(s) -> 2FeBr3(k) (kırmızımsı kahverengi)

  İyodür ile termodinamik problemler nedeniyle reaksiyonları çok başarılı değildir. Fe(III) çok kuvvetli yükseltgen, iyodür ise çok kuvvetli indirgendir.

  Demir metalinin iyodür ile direk reaksiyonu sonucunda FeI2 oluşur.

  Fe(k) + I2(k) -> FeI2(k) (gri)

  Asit ile Reaksiyonu

  Seyreltik sülfürik asit çözeltisi ile reaksiyonu sonucunda Fe+2 katyonu çözeltiye geçer. Pratikte bu Fe(II) katyonu [Fe(OH2)6]2+ kompleksidir.

  Fe(sk) + H2SO4(aq) -> Fe2+(aq) + SO42-(aq) + H2(g)

  Eğer ortamda oksijen varsa Fe(II) , Fe(II)’ e yükseltgenir.

  Baz ile Reaksiyonu

  Kuvvetli bazik çözeltilerde kararlı (FeO4)2- kompleksleri oluşturur. Bu kompleks nötral ve asidik ortamda bozunur.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Demir saf ve tek tür tanecikten oluşan bir maddedir. bu özelliklerine bakıldığı zaman demirin bir element olduğu kolaylık ile anlaşılmaktadır.. bunun dışın da demir. B grubunda yer alan bir metaldir ve bu element oda koşullarında katı olarak bulunmaktadır. ayrıca Fe sembolü ile gösterilmektedir.
+ Yorum Gönder


demirin kimyasal özellikleri,  demir kimyasal özellikleri,  demirin kimyasal özelliği nedir