+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Florun kimyasal özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. The_BaSRi
  Devamlı Üye

  Florun kimyasal özellikleri
  Florun kimyasal Temel Özellikleri

  Elektronik konfigürasyonu: [He].2s2.2p5
  Kabuk yapısı: 2.7
  Elektronegatiflik: 3.98 (Pauling birimine göre)
  4.00(Sanderson elektronegatifliğine göre)

  Elektron ilgisi: 328 kJ/mol
  Atomik yarıçap: 50 pm (hesaplanan 42 pm)

  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  1681 kJ mol-1

  II. İyonlaşma Enerjisi

  3374.2 kJ mol-1

  III. İyonlaşma Enerjisi

  6050.4 kJ mol-1

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  8407.7 kJ mol-1

  V. İyonlaşma Enerjisi

  11022.7 kJ mol-1

  VI. İyonlaşma Enerjisi

  15164.1 kJ mol-1

  VII. İyonlaşma Enerjisi

  17868 kJ mol-1

  VIII. İyonlaşma Enerjisi

  92038.1 kJ mol-1

  IX. İyonlaşma Enerjisi

  106434.3 kJ mol-1

  Oksidasyon sayısı: -1

  İzotopları

  İzotop

  Yarılanma Süresi

  17F

  64.5 saniye

  18F

  1.83 saat

  19F

  Kararlı

  20F

  11.00 saniye

  21F

  4.16 saniye

  22F

  4.23 saniye


  Fiziksel Özellikleri Kullanım Alanı Reaksiyonları Bileşikleri

  Ek Özellikleri

  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu
  Flor O2 ve N2 ile reaksiyon vermez.

  Su ile Reaksiyonu
  Flor’ın su ile reaksiyonu sonucunda oksijen O2 veya ozon O3 oluşur.

  F2(g) + H2O(s) -> O2(g) + 2HF(aq)

  3F2(g) + 6H2O(s) -> 2O3(g) + 6HF(aq)

  Halojenler ile Reaksiyonu
  Flor, normal şartlarda halojenler ile reaksiyon vermez.

  Klor (Cl2), ile 225°C de reaksiyonu sonucunda değişik bir bileşik olan interhalojen (ClF) oluşturur. Triflorür klor(III) bileşiği ise oluşur fakat reaksiyon tamamlanmaz.

  Cl2(g) + F2(g) -> 2ClF(g)

  Cl2(g) + 3F2(g) -> 2ClF3(g)

  350°C’da ve 225 atm basınç altında florun fazlası ile klor reaksiyonu sonucunda interhalojenleri (ClF5) oluşur.

  Cl2(g) + 5F2(g) -> 2ClF5(g)

  Flor ile brom arasındaki reaksiyon sonucunda gaz fazında interhalojen BrF oluşur. Oluşan bu bileşik oda sıcaklığında Br2, BrF3 ve BrF5 bileşiğine dönüşür.

  Br2(g) + F2(g) -> 2BrF(g)

  3BrF(g) -> Br2(s) + BrF3(s)

  5BrF(g) -> 2Br2(s) + BrF5(s)

  150°C’de özel koşullar altında florürün fazlası ile brom arasındaki reaksiyon sonucunda interhalojen BrF5 oluşur.

  Br2(s) + 5F2(g) -> 2BrF5(s)

  Flor’ün -45°C’de CCl3F çözücüsü içerisinde iyot ile reaksiyonu sonucunda interhalojen IF oluşur. Daha sonra bu bileşik oda sıcaklığında parçalanarak I2 ve IF5 bileşiğini oluşturur.

  I2(g) + F2(g) -> 2IF(g)

  5IF(g) -> 2I2(k) + IF5(s)

  Asit ile Reaksiyonu
  Seyreltik asitlerle reaksiyonunda su ile verdiği reaksiyon baskın çıkar ve oksijen O2 ile ozon O3 oluşturur.


  2F2(g) + 2H2O(s) -> O2(g) + 4HF(aq)

  3F2(g) + 3H2O(s) -> O3(g) + 6HF(aq)

  Baz ile Reaksiyonu
  Flor’ün seyreltik sulu hidroksit çözeltisi ile reaksiyonu sonucunda oksijen(II) florid oluşur.


  2F2(g) + 2OH-(aq) -> OF2(g) + 2F-(aq) + H2O(s)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Flor bir elementtri. ve elektro negatifliği en fazla olan element olma özelliğine sahiptir. bu element yani flor 7A grubunda yer alan bir elementtir. ayrıca bu element F sembolü ile gösteri,lmektedir. ayrıca bileşiklerinde metaller ile iyonik bağ ametaller ile de kovalent bağ oluşturmaktadır.
+ Yorum Gönder


florun kimyasal özellikleri,  florun fiziksel ve kimyasal özellikleri,  flor kimyasal ve fiziksel özellikleri,  f2 bileşiğinin özellikleri