+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Köleliğin yasaklanması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Köleliğin yasaklanması
  Köleliğin yasaklanması hakkında bilgi

  Köleliğin insani ve ahlaki olmadığı ilk olarak Aydınlanma Çağında anlaşılmaya başlanmıştır. İlk kanunlar İngiltere’de ve ABD’de 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, 1807 yılında çıkarılmış, daha sonra diğer Avrupa devletleri onları izlemişti. Avrupa'da İngiltere'den sonra köleliği ilk kaldıran Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı'da kölelik, Sultan Abdülmecid döneminde 1847’de bir fermanla yasaklanmıştır.

  İstanbul'daki Fransız büyükelçisi "Vergennes"in damadı olan Baron de Tott şöyle demiştir: "İtiraf etmeliyiz ki, kölelerine ve cariyelerine kötü davranan Avrupalılardır. Bunun sebebi de : doğuluların köle satın almak için para biriktirmeleri, Avrupalıların ise para biriktirmek için köle satın almalarıdır."

  1926’da Milletler Cemiyeti bütün dünyada köleliği yasaklamış, daha sonra Birleşmiş Milletler de bu hükmü teyid etmiştir.  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Eski zamanlarda insanlar sınıflara ayrılmaktaydılar.. kölelikte bu sınıfların en alt sınıfı olarak kabul edilmekteydi. ayrıca köle olan insanlar başka insanların emirleri altında bulunmaktaydılar ve bir hayvan gibi görülmekteydiler hatta hayvanlar kölelerden daha değerli görülürdü.
+ Yorum Gönder