+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Osmanlı Devletinde Bankacılık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinde Bankacılık

  Osmanlı Devletinde Bankacılık Hakkında Bilgi


  Osmanlı topraklarında ilk banka işlemlerine Levantenler girişmiş, sarraflık yüzyıllarca bu kesimin denetiminde yürütülmüştü. Bank-ı Dersaadet (Banque de Constantinople) adıyla Osmanlı topraklarında resmen banka adını taşıyan ilk kuruluş doğmuştu. Ancak 1848 devrimleri, İstanbul piyasasını da etkilemiş ve banka 1852 yılında tasfiye edilmişti. Bank-ı Dersaadet’in tasfiyesi sonrası, 1853′te The Ottoman Bank, 1855′te The British and Oriental Bank of Constantinople, 1856′da da The Impérial Bank önerileri Babıali’ye sunulmuştu.


  Ziraat Bankası’nm Kuruluşu.jpg.

  Ziraat Bankası’nm Kuruluşu

  Ziraat Bankası, 1888 yılında Ticaret ve Ziraat Nezaretinin denetimi altınfs çalışacak bir devlet bankası olarak kurulmuştur, itibari sermayesi 10 milyon lira olup, sermaye 1886 yılı sonuna kadar Menafi Sandıkları hesabına tahsil edilip, nakden mevcut olan paralar, Menafi Sandıkları ‘na ait alacaklar, 1887 mali yılı başından itibaren aşar vergisinden alınacak % 1 oranındaki hisse ve her yıl elde edilecek kârın üçte birinden meydana gelmektedir. 186S yılında İstanbul Emniyet Sandığı geniş halk kitlelerine tasarruf alışkanlığı vererek dağınık halde bulunan kiiçiik tasarrufları bir araya getiımek amacıyla Mithat Paşa tarafından kurulmuştur. 1901yılında sandığın yönetimi Ziraat Bankası ‘na bağlanmıştır. Ziraat Bankası, 1916 yılında yeniden yapılandırılmış bir kamu kurumu niteliği kazanarak faaliyet sahasını oldukça genişletmiştir. İtibari sermayesi 15 milyon liraya yükselmiştir.
 2. Acil

  Osmanlı Devletinde Bankacılık isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlıda bankacılık hakkında hazır slaytlar