+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Avcılık Nasıl Yapılmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Avcılık Nasıl Yapılmalıdır
  Avcılık Hakkında Bilgi


  Müminler ok veya ucu demirli mızrak yahut bu maksat için yetiştirilmiş hayvanlarla avlanabilirler.

  Bu hayvanlar, köpek, leopar, atmaca, şahin vb’dir. Bu işte usta olanlar, avcı hayvanların iyi yetişip yetişmediğini kontrol etmelidirler. Bu kontrol, köpek, kaplan, aslan gibi ağzıyla avlayan (zînâb) hayvanlarda üç defaya kadar verilen yiyeceği reddetmesi başlıca silâhları pençeleri olan hayvanlar için ise (zîmikleb) avcının sesine alışmış olması ile anlaşılır.

  Av, ancak şu üç maksatla yapılırsa câizdir; Yiyecek maddesi olarak kullanmak maksadıyla, hayvanın derisinden sağlanacak menfaat maksadıyla, tehlikeli ve yabanî hayvanları uzaklaştırmak maksadıyla. Şehir dışında, kırlarda, ormanlarda, bir Müslüman veya bir Kitâbî tarafından yapılmayan, ve ele geçtiği zaman üzerinde kendi kanının izi bulunmayan avlar câiz değildir.  Avcılık.jpg.


  Dinsizlerin avı, av için yetiştirilen hayvanlar vasıtasıyle yapılmış olsa bile mutlak olarak câiz değildir ve bu gibi av etlerini mü’minler asla kullanmamalıdır.

  Avcılar, atışını yapmadan, okunu fırlatmadan, köpeklerini şahinleri vs. salmadan önce Allah’ın adını anmalıdır. Bunu unutarak değil, ama bilerek yapmazsa avı, mekruh olur, Aynı şekilde vurulan hayvan hemen ölmezse, yahut, hayat emaresi taşıdığı endişesiyle hemen boğazlanmazsa av yine mekruh olur. Bu bakımdan av, bir defa yaralandı mı hiç ara vermeden takip edilmelidir.

  Doğan, atmaca gibi av kuşları tarafından kısmen yenmiş olan bir av hayvanının kalanı temiz sayılır. Köpek, leopar gibi dört ayaklı av hayvanları tarafından yenmiş bir av hayvanının kalanı ise temiz değildir. Eğer hayvan kendisine çarpan ok ve mızraklarla iki veya üçe bölünmüşse, bu parçaların hepsi de temizdir; ancak, hayvanın parçalarından biri meselâ kanadı, kafası vs. okun ucuna takılıp uçmuşsa bu kısım -murdardır.

  Aynı şekilde boğulmuş avlar da murdardır; bir avın murdar olmaması için mutlaka kanının akması gerekir.

  Bir ok bir defada iki hayvanı birden vurursa veya bir köpek vs. bir defada iki hayvanı birden yakalarsa her iki hayvan da temiz, sayılır, öte yandan, eğer hayvanın üstünde mahiyeti belirsiz ikinci bir yara varsa, avcı ölüm sebebi hakkında şüphede kalırsa bu hayvan temiz sayılmaz,

  Buna göre bir defa yaralandıktan sonra avcının görüşünden kaçan, sonradan tesadüfen eline düşen, aynı şekilde bir defa yaralandıktan sonra suya atlayıp boğulan yahut bir mızrağın sivri ucuna düşen, yahut bir duvara veya çatıya çarpıp yere düşen hayvanlar murdar olur.

  Kılıç, bıçak, mızrak veya taşın keskin olmayan tarafıyla vurularak Öldürülen hayvanlar da aynı şekilde murdardır. Çünkü bu durumda hayvan yaralanmadan öldürülmüş olur. Ancak vurulan hayvan eğer hayat emaresi gösteriyorsa ve ölmeden önce boğazlanırsa o zaman temiz sayılır.

  Ve nihayet, bir avcı tarafından ölüm derecesinde yaralanıp da, bir başka avcı tarafından işi tamamlanan hayvanlar da mekruhtur ve ikinci avcı, avın bedelini birinciye ödemeye mecburdur. Ancak ilk yarası hafifse, o zaman av temiz sayılır ve asıl öldürücü darbeyi vuran ikinci avcıya ait olur. Ayrı ayrı şahıslara ait iki köpeğin yapacağı av için mesele aynı değildir. Bu durumda birinci hayvan tarafından hücuma uğrayan, yaralanan, fakat ikinci hayvan tarafından öldürülen av hayvanı, birinci köpeğin sahibine ait olur;

  Ancak eğer ikinci köpek birinciden sonra salıverilmişse o zaman av mekruhtur. Ve ikinci köpeğin sahibi, avın bedelini birinciye ödemeye mecburdur.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Avcılık yetenek isteyen bir meslektir. Özellikle bu meslekte sessizlik çok önemlidir. Ne kadar sessiz hareket edip iyi nişan alırsanız hedefiniz o kadar büyük olacaktır.
+ Yorum Gönder