+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Boğa Güreşleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Boğa Güreşleri Hakkında Bilgi

  Boğa Güreşleri  Boğa Güreşleri: Boğalarla savaşma sanatı.

  Pek az spor gösterisi, boğa güreşi kadar çelişik ve heyecanlı tartışmalara konu olur: bazılarına göre, insan ile hayvanın karşı karşıya gelip boy ölçüşmesi; bazılarına göre de, eski çağların sirk oyunlarının vahşîce, barbarca bir uzantısı veya gerçek bir kasaplık gösterisidir.

  İnsan ile boğa arasındaki bu çatışma, bazı eski çağ uygarlıklarının törenlerinde, sözgelimi Giritlilerde ve Etrüsklerde de vardı. Ortaçağ’da İspanya’da soylular boğa güreşini, at üstünde bir savaş alıştırması olarak yaparlardı. Bayramlar dolayısıyla bu oyun, halka da mal edildi ve XVIII. yy.dan sonra bugünkü biçimini aldı.  Boğa Güreşleri.jpg.  Günümüzde boğa güreşleri veya korrida’lar binlerce tutkun meraklıyı arenalara koşturmaktadır. Boğa güreşleri en çok, İspanya, Meksika ve Güney Amerika’da yapılır.

  Bir jürinin başkanlık ettiği boğa güreşi, kumla örtülü, halkın oturduğu basamaklardan çifte tahta perdeyle ayrılmış bir arenada yapılır. Bu tahta perdelerin arası bir koridor meydana getirir, önünde de torerolarm sığınabileceği beş veya altı sığmak bulunur. Boğaların, güreşten birkaç saat önce karanlıkta hapsedildiği toril arenaya açılır.

  Hem kahraman, hem kurban olan boğa, 4-5 yaşlarında, 400-500 kg ağırlığında, özel boğa yetiştirme çiftliği olan ganaderia’dan, yiğitliği nedeniyle seçilmiş, güçlü bir hayvandır. Matador’un emrinde çalışan pikador’lar, peone’ler ve banderillero’larm meydana getirdiği iorero’lar ekibine (buna kuadrilla denir) karşı çıkar. Adı İspanyolca öldürmek anlamındaki matar sözcüğünden gelen matador, gösterinin ikinci kahramanıdır.

  Üç Perdelik Bir Dram

  Kuadrilla, bakır çalgılarla davulların eşliğinde başta ata binmiş bir al-guazil olduğu halde, jüri ve halk önünde bir geçit resmi yapar: buna paseo denir. Artık korrida başlamış demektir. Bu, üç perde halinde cereyan eder: önce, matador peone’lerin kışkırttığı hayvanı birkaç dakika gözledikten sonra, peleriniyle geçişler (veronika) yapar. Sonra kalın bir zırhla korunmuş atlara binmiş olan pikador’lar, mızraklarını, başını eğdirmek için boğaya saplar, böylece kanını akıtarak gücünü azaltırlar.

  İkinci perdede banderillero’lar, hattâ bazen matadorun kendisi, boğanın hem saldırılarını hafifletmek, hem de onu kışkırtmak için, ucunda çelik bir zıpkın bulunan şişleri boğanın omuzbaşlarma saplarlar.

  Nihayet üçüncü perde, yani öldürme anı gelir. Matador ile boğa, karşı karşıya, yalnız kalmışlardır. İçine kılıcını gizlediği muleta (kırmızı kumaş) yardımıyla matador zarafetle dövüşür. Giderek güçleşen geçişleri çoğaltır; boynuzlanmak ve ölesiye yaralanmak tehlikesiyle en çok karşılaştığı zaman işte bu sıralardır. Sonunda, boğa tam çerçeveye girince (dört ayağı kusursuz bir dörtgen oluşturunca) kılıcı saplar. Ölü boğa arenadan dışarı çıkarılırken matador da alkışlarını tadını tatmaktadır.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Boğa güreşleri günümüzde de nadiren uygulanmaktadır. Boğa güreşi iki boğanın kavga etmesi gibidir.İnsanlar tarafından heyecan verici olan boğa güreşi bir çok insanın ölümüne neden olmuştur. Çünkü boğalar daha sonra sinirlenir ve insanlara saldırır.
+ Yorum Gönder


boğagüreşleri