+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Agnostisizm Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Agnostisizm Nedir

  Agnostisizm Nedir ilgili bilgi


  insanın, kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyin varlığını bilemeyeceğini ileri süren öğreti. agnostisizm hem bir terim , hem de felsefi kavram olarak thomas huxley tarafından ortaya atıldı. huxley agnostik sözcüğünü hem geleneksel yahudi-hıristiyan tanrıcılığını, hem de tanrıtanımazlık öğretisini reddederek tanrının varlığı sorununu ortada bırakan düşünürler için kullandı. terim daha sonra geriye götürülerek bütün bilinemezci öğretileri kapsamıştır. agnostisizm, tarihsel olarak bilimin denetiminden yoksun insan düşüncesinin düştüğü büyük yanılgılara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. ilk tepkiyi yunan antikçağ bilgicilerinden duyumcu sofistler vermiştir. onlara göre bilgi duyuların sonucudur ve duyular dışında bilgi edinemez ve herkes için geçerli bilgi olamaz  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Agnostisizm bir öğreti türüdür. Felsefi bir akım olan agnostisizm kendi deyimleri ile elde ettiği olguların dışında hiç bir şeyin varlığıyla ilgili bir şey bilmediğini ileri süren anlamını taşımaktadır.
+ Yorum Gönder