+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Cilt Hastalığı Forumunda Astım Hastalığının Akciğer Üzerindeki Etkileri Astım Alerji Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Astım Hastalığının Akciğer Üzerindeki Etkileri Astım Alerji
  Astım Hastalığının Akciğer Üzerindeki Etkileri

  Lütfen arkadaşlar bana hemen astım hastalığının akciğer üzerindeki etkileri hakkında bilgi verir misiniz?

  Astım, akciğerleri etkileyen bir solunum hastalığıdır. Kro-niktir, yani uzun süre, bazen ömür boyu sürer. Dönemseldir, yani kimi zaman nefes almanızı çok güçleştiren ağır belirtile-re yol açar.

  Astımı açıklarken işe akciğerlerle başlamamız gerekir. Bu müthiş organ havadan aldığı oksijeni kan dolaşımına verir. Vü-cuttaki bütün hücreler yaşamak için oksijene gerek duyar. On-suz beyin, kalp, ciğer ve diğer organlar çalışamaz.

  Solunumla aldığınız hava, burun ve ağızdan girerek soluk borusuna geçer. Soluk borusu alt ucunda ikiye ayrılarak bronş adını alır. Bronşlar da daha küçük dallara ayrılarak akciğerle-rin lop denen parçalarını havayla besler. Akciğerler ikisi solda, üçü sağda beş lopludur. Bu loplar bronşiyol denen çok ince borucuklarla kaplıdır. Her bronşiyolün ucunda alveol denen hava kesesi bulunur. Alveoller kılcal damarlarla sarılmıştır. Bu ince damarların görevi, oksijeni keselerin içinden alarak kan dolaşımına aktarmaktır. Kılcal damarlar aynı zamanda hücre metabolizmasının normal bir sonucu olan atık ürünlerden kar-bon dioksidi alarak kandan hava keselerine aktarır. Soluk ver-diğinizde karbon dioksit daha önce oksijenin geçtiği yolu ters yönden izleyerek alveollerden bronşiyollere, oradan bronşlara ve soluk borusuna geçerek vücudun dışına çıkar.

  Astım herkeste gelişebilir. Ama bazı kişiler diğerlerine gö-re daha büyük risk altındadır. Bu hastalığın alerjilerle birlikte-liği sık karşılaşılan bir durumdur. Yani "atopik" kişilerde (toz, polen, spor gibi alerjenlere karşı yüksek miktarda antikor üret-meye yatkın kişilerde) astım görülme olasılığı daha yüksektir. Genetik bir bağlantı bulunduğu için, astım kuşaktan kuşağa geçebilir. Ama sizde alerji ya da astım olması, çocuklarınızın da buna yakalanacağı anlamına gelmez. Tamamen rastlantısal bir durum söz konusudur ve kimse kesin bir şey söyleyemez.
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Astımlı erişkinlerde alerjilerin çocuklardaki kadar önemli bir rol oynamadığı söylenebilir Ama bu yaşlarda da sinüzit ve burun polipleri gibi durumlar devreye girer Ayrıca bazı erişkin-lerde işyerlerindeki kimyasal maddelerle temastan kaynaklanan "mesleki" astım görülür Bu tür astım vakaları ABD'de yüzde 5-10 gibi yüksek oranlara erişmiş ve Japonya gibi başka bazı ülkelerde daha üst değerlere tırmanmıştır Alerjilerle ilişkili ol-madığından, erişkinlik dönemindeki mesleki astıma bu bölüm-de fazla yer vermeyeceğiz Ama bundan sonra anlatacaklarımız böyle bir hastalığı olanlar için de yol gösterici olacaktır  Astımın dereceleri vardır Bazılarında ara sıra, kısa süreli ataklar halinde ortaya çıkarken, bazılarında hemen hiç eksik olmaz ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri astım hastalarını dört aşama altında toplamıştır  1 Aşama: Hafif Aralıklı En hafif astım tipidir Belirtiler haftada iki, geceleri ise ayda iki seferden fazla görülmez As-tım atakları (dönemleri) arasında da tümüyle kaybolur Atak-ların süresi birkaç saatten birkaç güne kadar değişir ve akciğer kapasitesi normalin yüzde 80'inden aşağı inmez (Akciğer ka-pasitesinin ölçülmesi konusuna birazdan değineceğiz)  2 Aşama: Hafif İnatçı Belirtiler haftada iki seferden faz-la yineler, ama asla günde bir seferde fazla görülmez Belirti-lerin geceleri görülme sıklığı haftada iki seferden fazla değil-dir Ataklar çoğu zaman bedensel hareketleri kısıtlayacak öl-çüde şiddetlidir; ama akciğer kapasitesi yine de normalin yüz-de 80'inden aşağı inmez  3 Aşama: Orta Şiddette İnatçı Belirtiler her gün görülür ve geceleri haftada bir seferden fazla ortaya çıkar Astımı de-netim altında tutmak için genellikle her gün inhaler kullanılır Ataklar haftada iki seferden fazladır ve günlerce sürebilir Ataklar sırasında bedensel hareketler kısıtlanır ve akciğer ka-pasitesi yüzde 61-80 arasında değişir  4 Aşama: Şiddetli İnatçı Belirtiler gün boyunca sürekli görülür, geceleri sık sık ortaya çıkar ve ataklar da sıklıkla yi-neler Bedensel hareketler kısıtlıdır Ataklar sırasında akciğer kapasitesi normalin yüzde 60'ı kadar ya da daha azdır  Astım tedavisi büyük ölçüde bu gruplardan hangisine gir-diğinize bağlıdır Örneğin, 1 aşama astımı olanların her gün düzenli ilaç kullanması gerekmez Ama 4 aşama astımı olan-ların hastalığı denetim altında tutabilmek için yüksek doz kortikosteroit kullanması gerekebilir

  Astımlılar her aşamada hekim denetiminde olmalıdır Asıl hedef hastanın olabildiğince bağımsızlığını korumasıdır; ama karşınızda kendi başınıza üstesinden geleceğiniz bir hastalık yoktur Etkili astım tedavisi için hekimle işbirliği yapmalısı-nız Astımınızı nelerin tetiklediğini, belirtileri nasıl izleyeceği-nizi ve ne zaman yardım istemeniz gerektiğini hekiminizden öğrenebilirsiniz Durumunuzu izleyebilmek için hekim "do-ruk akışı" günlüğünü nasıl tutacağınızı gösterecektir Ve öğre-neceğiniz şeylerden biri de özel kurtarıcı ilaçlan ne zaman al-manız gerektiğidir  Birazdan vereceğimiz öğütler yalnızca hekimin tedavi ve önerilerini tamamlayıcı bir unsur olarak görülmelidir  Astımla başa çıkmanın üç temel yolu vardır Birinci olarak, astım ataklarınıza neyin yol açtığını öğrenerek bunları önle-meye çalışabilirsiniz Birçok vakada basit yaşam biçimi deği-şiklikleri ve daha iyi ev temizliği sizin ya da çocuğunuz için hayatı çok daha kolaylaştırabilir İkinci olarak, astım atakları-nı önlemek ve de ortaya çıktığında geçiştirmek için ilaçlar kul-lanabilirsiniz Üçüncü olarak, vücudun astımı tetikleyen şeyle-re karşı duyarlılığını iyice azaltmak için bağışıklık tedavisi gö-rebilirsiniz Bu sonuncu tedavi her zaman değilse de, bazen çok yararlı olmaktadır Birçok kişinin yaşam biçimi değişik-likleriyle astımı denetim altına alabilmesi nedeniyle, önce bu konuya eğileceğiz
 3. Ziyaretçi
  benim abimde hasta ne yapıcaz şimdiiiii
+ Yorum Gönder


astım atağı ne kadar sürer,  astım atakları ne kadar sürer,  astımın etkileri