+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Cilt Hastalığı Forumunda Porfiria Nedir Porfiria Hastalığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Porfiria Nedir Porfiria Hastalığı
  Porfiria Hastalığı Hakkında Bilgi

  Lütfen bana hemen porfiria hastalığı ile ilgili bilgi verir misiniz?

  Porfirialar, "hem" molekülünün metabolizması ile ilgili bir grup hastalığa verilen isimdir. Akut ve intermitan porfirianın deri bulguları yoktur.

  Porfiria Kutanea Tarda
  Porfiria kütanea tarda (PKT), hepatik porfiria olarak ta isimlendirilir. Bu hastalığın genetik yönü vardır ama, tam olarak belirlenememiştir. Alkolik karaciğer hastalığı olanlarda çok daha sık görülür. Ancak karaciğer tümör-leri ve heksaklorobenzen zehirlenmelerinde de görülmüştür.

  Metabolik temeli
  Üroporfirinojen dekarboksilaz enzim aktivitesinde bulunan bir hataya bağ-lı olduğu düşünülen hastalıkta, üroporfirinler ve koproporfirinler kanda, dışkıda ve idrarda birikir.

  Klinik Özellikler ve Porfiria Cutanea Tarda
  Alkolik karaciğer hastalığı ile birlikte olduğunda, daha çok orta yaş erkek-lerde görülür. Karakteristik özellikleri derinin ışık gören alanlarında görü-lür. Hastalığın erken evrelerinde yüz ve ellerin üzerinde kolaylıkla büller oluşur. Etkilenen alan, aynı zamanda leylak renginde ilginç bir pigmente görünüm alabilir. Daha sonra tutulan bölgede kıllar büyür ve deri sklerodermiform bir şekil alarak kalınlaşır. Tanıda, dışkı ve idrarda üroporfirin ve koproporfirinleri seviyeleri yüksek bulu-nur. Monokromatik testte (çok ince bir dalga boyu ile veya ultraviyole ışınlarıyla deriyi ışınlamak) 404 nm'de fotosensitivite görülür.

  Patoloji ve Patogenez (Akut Porfiria)
  Enzim defekti sonucu, üroporfirin III ve coproporfirin III metabolitleri büyük miktarlarda dokularda birikir. Bu maddeler, oluşan fotosensitizas-yon için sorumludur. Demir yüklenmesi çok görülen başka bir özelliktir. Histolojik incelemede büller subdermal olup, uzun süren lezyonlarda fib-roz gelişir. Perivasküler olarak immünglobulin birikimleri görülür.

  Porfiria Tedavisi
  Amaç dolaşımdaki porfirin seviyelerini azaltmaktır. Bunun için her 2-3 haftada bir düzenli olarak damar yolu açılarak, her defasında 0.5 İt kan alı-nır. Ek olarak, oral klorokin kullanılarak idrarda büyük miktarda porfirin atılımı sağlanır
 2. Zarafet
  Üye

  Halk arasında vampir hastalığı olarakta geçiyor. Enzimlerin doğuştan ya da kazanılmış bozukluğu ya da eksikliği sonucunda gelişen bir hastalıktır. Öncelikle porfirianın pek çok çeşidi var. Bunlardan sadece, en ender rastlanılan porfiria ciddi vücut bozukluklarına sebep oluyor.
+ Yorum Gönder


porfiria nedir,  porfiria hastalığı nedir