+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Cilt Hastalığı Forumunda Malign Hastalıklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Malign Hastalıklar
  Malign Hastalıklar Nedir

  Lütfen bana malign hastalıları hakkında bilgi verir misiniz?

  Nadir görülmesine rağmen uzun süren ülserlerin nedenini anlamada önemlidir. Lezyonlar genelde skuamöz hücreli karsinom veya bazal hüc-reli karsinom olabilir. Kenarları kalkık olur ve yavaş ilerler ama kötü bir klinik seyir gösterir.

  Ülserlerin tanı ve değerlendirilmesi

  Tedavi planlanmadan önce, doğru tanıyı koymak ve hastanın sosyal geç-mişini değerlendirmek önemlidir. Anamnez başta olmak üzere, lezyonla-nn ve etrafındaki derinin görünüşü tanı koymada en önemli kaynaklardır.

  Kenardan alınan biyopsi faydalı bir bilgi sağlayabilir ve hiçbir zararı yoktur. Bakteriyel üremeye her zaman açık olan yaralarda, klinik olarak ülserin kesin enfekte olduğu açık bir şekilde görülmedikçe, bakteriyel kül-tür almak pek anlamlı değildir. Hematolojik testler, altta yatan anemi, en-feksiyon kaynaklı lökositozu ve nadir hematolojik rahatsızlıkları tanımla-yabilir.

  Venografi, arteriografi, bilek kan basıncı ölçümü ve Doppler ultrason, kan akım ölçümünün değerlendirilmesinde yardımcı testler olarak uygu-lanabilir. Lazer Doppler araçları, derideki kapiller damar kan akımını bile gösterebildiğinden, önemli bilgi sağlayabilirler
 2. Zarafet
  Üye

  Genellikle deride kendini göstermeye başlayan hastalık, bağırsak ve göz çevresinde de görülebilmektedir. Malign için kesin tanı patolojik inceleme ile konur. Malign çeşidi ve yaygınlığı ile hastanın durumuna göre belirlenir.
+ Yorum Gönder


malign hastalığı nedir,  malign hastalık nedir,  malign hastalıklar nedir