+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Eğitimi Forumunda ŞAFİİ Mezhebine Göre ELİFBA Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. sazan
  Yeni Üye

  ŞAFİİ Mezhebine Göre ELİFBA Önemi
  ŞAFİİ Mezhebine Göre ELİFBA Hakkında Bilgi

  1. Ders - Harfler ve Rakamlar

  Arapça' da toplam 28 harf vardır.
  Lamelif, lam ve elif harflerinin bileşimi ile meydana gelmiştir.
  Aşağıda da göreceğiniz üzere,
  kelimeler sağdan sola doğru, rakamlar ise soldan sağa doğru yazılır.

  Arapça okumayı öğrenirken en önemli husus; harflerin kelime başındaki,
  ortasındaki ve sonundaki şekillerini ezberlemektir.
  Arapça' da elif, dal, zel, rı, ze, vav, lam-elif sonlarına (diğer bir deyişle bize göre sol
  taraflarına) ek almazlar. Yani harflerin ortadaki ve sondaki durumları değişmez ve yalnızca sağdan,
  kendilerinden önce gelen harfle bitişirler.

  Dikkat! ; Harflerden ince okunur ile kastedilen -e, -i, -ü eki alanlar,
  kalın okunur ile kastedilen -a, -ı, -u eki alanlardır.


  Sonda - Ortada - Başta - Elif

  Sonuna ek almaz, genellikle ince okunur
  Ortada iken yukarıda görüldüğü gibi 'hemze' işareti ile temsil edilir

  Sonda - Ortada - Başta - Be

  Sonda - Ortada - Başta - Te


  Genellikle ince okunur

  Sonda - Ortada - Başta - Se

  Dilin ucu ön dişlere sıkıştırılarak 's' harfi gibi ama peltek okunur, genellikle ince okunur

  Sonda - Ortada - Başta - Cim

  Sonda - Ortada - Başta - Ha


  Boğaz tamamen açıkken, ses telleri sıkıştırılarak gırtlaktan çıkarışır. Genellikle kalın okunur

  Sonda - Ortada - Başta - Hı

  Boğaz hırlatılarak ve kalın okunur

  Sonda - Ortada - Başta - Dal


  Genellikle ince okunur, sonuna ek almaz

  Sonda - Ortada - Başta - Zel


  'Se' harfi gibi peltek ve genellikle ince okunur, sonuna ek almaz

  Sonda - Ortada - Başta - Rı


  Kalın okunur, sonuna ek almaz

  Sonda - Ortada - Başta - Ze


  Sonuna ek almaz

  Sonda - Ortada - Başta - Sin

  Sonda - Ortada - Başta - Şın

  Sonda - Ortada - Başta - Sad
  Genellikle kalın okunur

  Sonda - Ortada - Başta - Dat


  'Se' ve 'Zel' gibi peltek okunur, genellikle kalın okunur

  Sonda - Ortada - Başta - Tı


  Kalın okunur


  Sonda - Ortada - Başta - Zı


  Kalın okunur


  Sonda - Ortada - Başta - Ayn

  Kalın okunur

  Sonda - Ortada - Başta - Ğayn


  Kalın okunur

  Sonda - Ortada - Başta - Fe

  Sonda - Ortada - Başta - Kaf


  Kalın okunur


  Sonda - Ortada - Başta - Kef


  Sonda - Ortada - Başta - Lam

  Sonda - Ortada - Başta - Mim

  Sonda - Ortada - Başta - Nun

  Sonda - Ortada - Başta - Vav


  Sonuna ek almaz

  Sonda - Ortada - Başta - He
  Genellikle ince okunur,
  Sonuna ek alan ve almayan harflerin durumuna göre
  yukarıdaki gibi yazılır

  Sonda - Ortada - Başta - Lam-elif

  Sonuna ek almaz

  Sonda - Ortada - Başta - Ye

  Rakamlar

  Yüzyıllardır zaten Batı dünyası ve bizler, Arap rakamlarını kullandığımız için
  sanırım bu konuda, sadece rakamların şeklini ezberlemek haricinde bir sıkıntınız olmayacaktır.

  Tâ-i Merbuta, Tâ-i Müdevvere: Yuvarlak 'te';

  Bu harf kelime içinde, harekeli olduğunda normalde 'te' harfi olarak okunurken,
  duraklarda veya ayet sonlarında noktaları düşerek 'he' harfi olarak okunur. 2. sazan
  Yeni Üye

  2. Ders - Üstün

  Arapça' da sesli harf kavramı yoktur, bunların yerine 'hareke' denen (üstün, esre ve ötre)
  ve harflerin üzerine gelen işaretler, harfleri değişik şekillerde okuturlar.

  Bunlardan birincisi 'üstün'dür ve harfin üzerine gelen bu yatay ve kısa çizgi, bu harfin ince veya kalın olmasına bağlı olarak
  -e veya -a halinde okunmasını sağlar.
 3. sazan
  Yeni Üye
  6. Ders - Cezm

  Harflerin üzerine konan bu yuvarlak işaret, harfin nötr (harekesiz) okunmasını sağlar.
  Diğer bir deyişle, bir önceki harfe bağlar.
  Yerzukûne - Len yeûde - Kad kamet - İntağfir - Keyfe - An - En
 4. sazan
  Yeni Üye
  5. Ders - Uzatma harfi olarak Elif, Ye ve Vav

  Elif, sonuna geldiği harfi bir elif miktarınca uzatır. Bu, genellikle -ê veya -â şeklinde olur

  Ye, sonuna geldiği harfi bir elif miktarınca uzatır. Bu, genellikle -î şeklinde olur

  Vav, sonuna geldiği harfi bir elif miktarınca uzatır. Bu, genellikle -û şeklinde olur

  Dikkat edilmesi gereken husus, bu üçünün de istisnaları olduğu ve esas belirleyici etkenin
  uzatılan harfin harekesinin ne olduğudur.

  Yetûbe - Yeûde - Yenâlü - Nehâfü - İzâvucide

  Kîde - Kîde - Nîle - Sêî - Kêfî - Nâdî - Râdî

  Mâzê - Erâde - Ezêbe - Mête - Şâne - Kâle

  Çeker; Uzatma:
  Bazen elif olmadan -ê veya -â şeklinde uzatma gerekebilir.
  Bu durumda hareke (üstün) yukarı doğru uzatılır ve harf bir elif miktarınca uzun okunur.

  ilâhi - Allâhü - âmenû


  Zamirler
  Aşağıdaki harflerin sonundaki 'he' harfi zamirdir (ed-damîrü);

  Bunlar eğer önceki harf normal harekeli ise uzun okunur


  bismihî - ılmihî - şênühû - vahdehû


  Önceki harf cezimli ise uzatılmaz.

  yedeyhü - ileyhi - anhü

 5. Eleman
  Devamlı Üye
  Şafii mezhebine göre yada diğer mezheplere göre kuranı kerim öğrenimi değişmez bütün mezheplerde elifbanın önemi aynıdır. ve kuranı kerim öğrenmenin temelidir. Elifba öğrenirken dikkat edilecek en önemli şey ezberden kaçınıp konuları tam kavramaktır.

+ Yorum Gönder


şafii elifbası,  şafi elifbası,  şafii elifba,  şafiilere göre elif elifbası,  şafi mezhebine gure elifba,  Şafii mezhebine gore peltek harfler