+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Eğitimi Forumunda Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik yürütülen proje, program ve çalışmalar: Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik yürütülen proje, program ve çalışmalar:


  Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik yürütülen projeler nasıl olmalı daha verimli olmak için yapılması gerekenler


  Bu durumda aileye çok iş düşüyor duyarlı aileler bu durumda yardım etmeleri lazım

  1- AİLE YANINDA DESTEK PROJESİ

  Kuruluş bakımının olumsuzlukları düşünülerek Çocukların aileleri yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla Eve Dönüş ve Aile Yanında Destek Projesi başlatılmıştır. Bu projenin başlatıldığı 2005 yılı Nisan ayından 2006 yılı sonuna kadar Kuruluşlarımızda bakılmakta olan çocuklardan 3326'sının ayni nakdi yardımla eve dönüşü sağlanmıştır.
  Ayni Nakdi yardım miktarı % 100 arttırılmıştır.

  2-SEVGİ EVLERİ PROJESİ
  Sevgi evleri projesi Genel müdürlüğümüz Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 2004 yılında projelendirilmiştir. Çocuğun sağlıklı gelişimi ancak sağlıklı bir aile yanında mümkün olabileceği ilkesinden hareketle Genel Müdürlüğümüzce korunmaya muhtaç çocukların öncelikle Koruyucu Aile, Evlat Edindirme, Ayni Nakdi Yardım hizmetinden yararlandırılması ilkesi benimsenmiştir. Fakat alınabilecek bu tedbirlerin çözüm üretmemesi durumunda en son çare olarak kuruluş bakımı hizmeti tercih edilmektedir. Kuruluş bakımı Ülkemizde çok sayıda çocuğun bir çatı altında toplandığı toplu bakım modelidir. Her ne kadar kuruluşlar ev ortamına yakın tefriş edilmeye başlanmış ise de yeterli olamamaktadır. Son dönemde Genel Müdürlüğümüzce yeni model arayışına gidilerek farklı hizmet modellerinin devreye sokulması ve bu yönde yeni kuruluşlar açılmasına yönelik planlamalar yapılmaktadır. Bu planlamalar arasında çok önemli bir yere sahip olan Sevgi Evleri Projesi ile kuruluş bakımı yerine daha küçük birimlerde, aile ortamına benzer yapılar ve ilişki sistemi içerisinde çocukların yetiştirilebileceği küçük müstakil binalardan oluşturulan site içersinde bakımının sağlanmasıdır.

  3-ÇOCUK EVLERİ :

  Hızla gelişen ve Avrupa Birliği'ne katılarak toplum refahının yükseltilmesini hedefleyen Ülkemizin bu amaçları doğrultusunda SHÇEK olarak kendi hizmet politikamızı yeniden gözden geçirmek gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle korunmaya muhtaç çocuklar alanında halen hizmet verdiğimiz toplu yaşanılan kuruluşlar yerine çocuk evi adı altında en çok 6-8 çocuğun barınıp yaşamlarını sürdürebileceği, temel gereksinimlerinin karşılanabileceği, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan çocukların kendine güvenli, geleceğe güvenle bakabilen, kendisini buna azami düzeyde hazırlayan ve gelecek kaygısını en aza indirgemiş, arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları doyasıya yaşayarak öğrenebilecek, toplumla iç içe ve toplumun gerçeklerini bilerek ayakları üstüne basabilen bir gençlik yetiştirmek amacıyla yeni bir bakım modeli yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.

  4-EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ:

  Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında 09.02.2006 tarihinde "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır.Bu protokolle ;Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 0-12 yaş çocuk yuvalarında, çocukların temel gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak bakıcı anneler ve diğer görevlilerce verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi alanından mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu kuruluşların mutfaklarında kız meslek lisesi ağırlama ve gıda teknolojisi alanı mezunlarının istihdamına mümkün olduğunca öncelik tanınmaktadır.
  Ayrıca 0-6 Ve 7-12 Yaş Çocuk Yuvalarındaki Bakım Ve Temizlik Elemanında Yapılan Yeni Düzenleme ile Çocuk Yuvalarında istihdam edilen "Bakım ve Temizlik" elemanlarında nicelik ve nitelik açısından iyileştirme çalışmaları yapılmış olup; kuruluşlarımızda kalmakta olan her 20 - 25 çocuğa bir bakım elemanı düşmekte iken özellikle 0-6 yaş çocuk yuvalarımızda günün her saatinde, 6-8 çocuğa Kız meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun veya bu alanda sertifikalı eğitim almış bir bakım elemanının görev yapması sağlanmıştır. (Bu çalışmayla 0-6 yaş çocuğumuzun bulunduğu 35 kuruluşta çalışan bakım ve temizlik elemanı sayısı 433 iken bu sayıya 462 bakım ve temizlik elemanı takviyesi daha yapılmıştır. 7-12 yaş çocuk yuvalarına da her 10 çocuğa bir bakım elemanı düşecek şekilde bir planlama yapılmış olup bütçe imkanları ölçüsünde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır..)

  5-BENİM AİLEM (0-6) ve (7-19) YAŞ ANA BABA EĞİTİM PROGRAMI :


  T.C. Hükümeti ile UNİCEF Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan 2006-2010 işbirliği Programı kapsamında ve MEB Koordinatörlüğünde öncelikle Kurumumuza bağlı Toplum Merkezleri ve Aile Danışma Merkezlerinde uygulanan ve görülen yararları nedeniyle Çocuk Yuvalarında uygulanasına karar verilen iki paket program vardır. Bunlar :

  A. 0-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren personelin eğitilmesini amaçlayan Benim Ailem Programı,
  B. Çocuk Yuvalarında ve ÇOGEM'lerde 7-19 yaş aralığında olan çocuklara hizmet veren personelin eğitilmesini amaçlayan 7-19 Yaş Ana Baba Eğitim Programıdır.

  A. 0-6 YAŞ BENİM AİLEM

  0-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren personelin eğitilmesini aaçlayan 0-6 Yaş Benim Ailem Programı : Program kapsamında 30 çocuk yuvasında görev yapan meslek elemanları eğitilmiştir. Eğitimle çocuklara birebir çalışan (öncelikle bakıcı anne veya bakım elemanlarının süreç içinde tüm personelin) dah asağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirilmesi için eğitimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
  2006 yılında başlayan; haftada 1 olmak üzere 18 oturum süren program kapsamında bu güne kadar 541 personel eğitilmiştir. Programın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

  B. 7-19 YAŞ ANA BABA EĞİTİMİ PROGRAMI


  2007 yılında başlayan program kapsamında 38 Çocuk Yuvası ve 9 gündüzlü ÇOGEM olmak üzere toplam 47 meslek elamanı eğitilmiştir. Eğitilen meslek elemanları kuruluşlarına döndüklerinde öncelikle bakım ve temizlik olmak üzere toplam 545 kişiyi eğitmişlerdir. Haftada 1 olmak üzere 8 oturumdan oluşan programın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Öte yandan; her iki paket programın MEB'de olduğu gibi Kurumumuzda da kurumsallaşası yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla yeni eğitimciler, gözlemciler ve eğitimci eğiticilerinin yetiştirlmesine yönelik UNİCEF ve MEB işbirliği çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

  6- SEVGİ ZİNCİRİ PROJESİ

  Genel Müdürlüğümüzce, Çocuk Yuvalarında bakılan 0-6 yaş grubu Korunmaya Muhtaç Çocuklarımızın gün içinde Özel ve Resmi Kreş ve Gündüz Bakımevlerine gönderilerek farklı bir ortamda eğitim, bakım ve beslenmelerinin sağlanması, çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunması ve onlara temel değer ve alışkanlıkların kazandırılmasının sağlanması amacıyla, özel, resmi kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk yuvaları arasında "sevgi zinciri" oluşturulmasına yönelik 1997 yılında "Sevgi Zinciri Projesi" hazırlanmıştır.
 2. Fatma
  Administrator

  Korunmaya muhtaç çocuk; şahsi güvenlikleri tehlikede olan; ana veya babasız çocuklardır. Yönetmelik, korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma kararlarının ve gerekli tedbirlerin alınması ve kaldırılmasına ilişkin esasları, bu işlemleri yapacak birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
+ Yorum Gönder