+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Eğitimi Forumunda Kreş ve gündüz bakımevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kreş ve gündüz bakımevleri
  Kreş veya anaokulu gibi eğitici yerler çocuklarin okul öncesi eüitimi için çok önemlidir


  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün felsefesi, ihtiyaç sahiplerinin talepleri doğrultusunda, sorunları önlemeye ve çözmeye yönelik olduğundan ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereği Kreş ve Gündüz Bakımevi açma ve işletme sorumluluğu verildiğinden, söz konusu Yasanın 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince çalışan anne-babanın, 0-6 yaş grubundaki çocuklarının bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak, geliştirmek ve bu çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetlerini yürütmektedir.

  Genel Müdürlüğümüzden izin alarak açılan özel kreş ve gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa dayanılarak çıkartılan 08 Ekim 1996 tarih ve 22781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hizmet vermektedirler. Söz konusu kuruluşlarda çocukların eğitim, bakım ve beslenmelerini sağlamak, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla hizmet verilmektedir.

  Ayrıca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin ilgili Yönetmelik esaslarına uygunluğunu denetlemekte, söz konusu kuruluşların hizmetlerini geliştirici ve iyileştirici yönde rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmaktadır.

  ÜCRETSİZ BAKIM HİZMETİ

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun hizmet felsefesi doğrultusunda, koruyucu ve önleyici bir hizmet modeli olarak geliştirilen “Ücretsiz Bakım Hizmeti” ile ekonomik güçlük içinde bulunan ailelerin çocuklarına Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği ücretsiz bakım ve eğitim hizmeti verilmektedir.

  Genel Müdürlüğümüzden izin alarak açılan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde en az 2 çocuk olmak üzere % 5 kontenjan ayrılarak, ücretsiz bakım hizmeti verilmektedir. Bu bakım türünden;

  -Ekonomik yetersizlik içinde olan,
  -Anne – babası ölü olup bir yakını tarafından bakılan çocuklar,
  -Anne veya babası ölü olup, diğer ebeveyni çalışan kişilerin çocukları,
  -Çalışmak zorunda olan ve boşanmış kişilerin çocukları,
  -SHÇEK kadın misafirhanesinde bulunan kadınların çocukları ,
  -Cezaevinde bulunan kadın mahkumların çocukları yararlanmaktadır.

  Genel Müdürlüğümüzden izin alarak açılan özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 877 çocuk ücretsiz bakım hizmetinden yararlanmaktadır. 2. ELMAS
  Bayan Üye

  Çocukların gelişimi için diğer çocuklarla arkadaşlık kurmaları önemlidir. Bazı yaştaki çocuklar başka çocuklarla bir çok şey öğrenebilirler.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Kreş ve gündüz bakım evleri çalışan bir çok anneye yardım etme niteliği taşırken aynı zamanda çocuklar içinde güven içinde bir eğitim alma ortamı sağlar. Aynı zamanda kreş ve bakım evlerinde arkadaş edinme ve sosyalleşme imkanı bulurlar.
+ Yorum Gönder