+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Eğitimi Forumunda Müslüman Çocuğun Edebi - Görgü Kuralları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Müslüman Çocuğun Edebi - Görgü Kuralları
  Bir müslüman çocuğunu nasıl yetiştirmeli bu soru hakkında aşağıda aradığınızı bulabilirsiniz

  İslâm;
  doğumdan ölüme kadar hayatın ne şekilde yaşanacağını, davranışların nasıl olacağını, iç ve dış dünyamızın ne şekilde bir yapıya kavuşturulacağını tespit etmiştir Madden ve mânen sağlıklı bir fert, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun yolu İslâmın emrettiği hayat tarzını yaşamak ile mümkün olabilecektir


  Her hayrın başı Besmeledir !

  Her hayırlı işe Bismillahirrahmanirrahim ile başlanır Sonunda da Elhamdülillah denir

  Sevgili Peygamberimiz: "Bir işe besmele ile başlanılmaz sonunda da Elhamdülillah denmezse o işte

  hayır olmaz"buyurmuştur Çünkü besmele çekerek kul ile Allah arasındaki gerçek alâka kurulmuş

  olur Nerelerde besmele çekilir veya çekilmez bir kaç misal verelim:

  "Yemek yemeğe, abdest almaya ve hayırlı işe başlarken besmele çekmek sünnettir

  Tuvalete girerken besmele çekmek mekruhtur

  Haram olan birşeyi yapmaya başlarken besmele çekmek haramdır

  Biz müslümanlar haramlardan kaçınacağız

  Kat'i olarak haram olan bir şeyi işlerken besmele çeken kâfir olur

  Kapıları açıp kapatırken, mutfaktaki yemek kaplarının kapaklarını açarken, yemek yaparken,

  ocak yakarken, mutfağa girerken besmele çekmek sünnettir

  Süt, su, çay, ilaç içmeye başlarken besmele çekilir

  Sakalı tamamen keserken besmele çekmek câiz değildir


  SELAM VERME ADABI:

  Müslümanlar birbirleri ile karşılaşınca selamlaşır ve tokalaşır

  Selam vermek sünnet, verilen selamı almak farzdır

  1 İslam'ın emrettiği selamı unutma

  2 Tanıdığın veya tanımadığın Müslümanlarla karşılaştığın zaman selam vermeyi ihmal etme

  (Esselamü Aleyküm)

  3 Selam verme şekli şöyle:

  a) Binek üzerinde olan yürüyene,

  b) Yürüyen oturana,

  c) Az kişiler çok kişilere,

  d) Küçükler büyüklere selam verirler

  4 Verilen selama onun misliyle veya ondan daha güzel bir şekilde cevap ver

  5 Konuşmadan önce selam ver Peygamberimiz bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:

  "Kim selamdan önce konuşmaya başlarsa ona cevap vermeyin"
 2. Mineli
  Devamlı Üye  KONUŞMA ADABI
  Şahsımıza karşı vazifelerimizden biri de dilimizi terbiye ve islah etmektir. İnsan iyi ve kötü bir çok
  şeyi dilinden bulur. Birçok insan dili sebebiyle en büyük musibetlere uğramışlardır.
  İnsanları cehenneme sürükleyip götüren de dilleridir.
  01. Söylediği sözün nereye varacağını, düşünmek.
  02. Dünya ve ahiret için faydası olmayan sözleri söylememek.
  03. Sözleriyle kimsenin gönlünü kırmamak.
  04. Musibet ve felaket getireceğinden korktuğu şeyi söylememek.
  05. Konuşurken başkasının sözünü kesmemek.
  06. Bir insanı över veya yererken aşırı gitmemek.
  07. Büyüklerin yanında yüksek sesle konuşmamak.
  08. Boşboğazlık, gevezelik etmemek.
  09. Söylerken ağzını eğip büzmemek, avurt çatlatmamak, ustalık, bilgiçlik satmamak.
  10. Konuşurken karşısındakini hiçe sayarak ukalalık yapmamak, onun sözlerinde ayıp ve kusur
  aramamak.
  11. Dilini la'nete, küfüre ve kaba konuşmaya alıştırmamak.
  12. Kendisine verilmiş bir sırrı başkasına söylememek. .
  13. Yalan yere bir söz vermemek, yapamayacağı bir şeyi söylememek.
  14. Yalan söylemekten, yeminden, gıybet etmekten, koğuculuktan sakınmak.
  15. Başkalarıyla alay etmemek, kimseye kötü bir ad takmamak.
  ***
  GÜZEL SÖZLER ADABI
  Söz söylerken güzel söylemek, kabalık yapmamak, karşısındakilerin halini gözetmek, dokunacak
  sözlerden ve tasavvurlardan sakınmak Müslüman'ın vazifesidir.
  Kur'an-ı Kerim yedi çeşit insanın peşinden gitmeyi ve onları dinlemeyi yasak etmiştir.
  1- Doğruya ve yalana çok yemin eden.
  2- Fikir ve düşüncesi düşük olan.
  3- Şuna buna söven, la'net eden, daima kusur ve ayıp araştıran.
  4- Bir yerde konuşulan şeyleri başkalarına taşıyan.
  5- Cimri ve son derece sıkı olan ve insanları iyilikten çeviren.
  6- Hakkı tanımayan ve mütecaviz olan.
  7- Günaha dadanan, -------- ve soysuz olan.


  EVE GİRİŞ ÇIKIŞ ADABI
  1. Kapının sağında veya solunda durmak.
  2. Kapıya 3 defa vurmak, izin verilir ise, içeriye girmek, izin verilmez ise geri dönmek.
  3. Eve girince ve çıkarken "Esselamü Aleyküm" diyerek selam vermek.
  4. Evden çıkınca "Bismillahi tevekkeltü al-Allah la havle vela guvvete illabillah" demek.
  ***
  YEMEK YEME ADABI

  01. Sofra hazırlanırken yardımcı olmak.
  02. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
  03. Büyükleri sofraya oturmadan sofraya oturmamak.
  04. Besmele çekip, Allah'a vermiş olduğu nimetler için şükür etmek.
  05. Yemeğe önce yaşça veya mevkice büyük olan kişinin başlaması uygundur
  06. Sağ eliyle yemek.
  07. Lokmayı ağza göre almak ve iyice çiğnedikten sonra yutmak.
  08. Lokmayı yutmadıkça ikinci lokmaya el uzatmamak.
  09. Önündeki yemeği soğutmak için, yemeğin içine üflememek.
  10. Başkalarını tiksindirecek, iğrendirecek harekette bulunmamak ve söylememek.
  11. Ağızda yemek varken konuşmamak, gülmemek.
  12. Başkasının lokmasına ve yediğine bakmamak.
  13. Elini yemek kabına silkmemek ve lokmayı ağzına götürürken başını tabağa doğru uzatmamak.
  14. Yemek seçmemeye özen göstermek.
  15. Yemeği aynı kaptan yeyip, tabağın ortasından değil, kendi önünden yemek.
  16. Lokmasını ve aldığı yemeği bitirmek.
  17. Tabaklarda artık, sofrada kırıntı bırakmamak.
  18. Toplu yemek yenirken herkes yeyip bitirmedikçe sofradan kalkmamak.
  19. Yemek bitince "Elhamdülillah" demek.
  20. Yemeği yapana teşekkür etmek.
  21. Sofra kaldırırken yardımcı olmak.
  22. Yemek sonrası elleri yıkamak, dişleri fırçalamak.
  23. Sokaklarda yemek yememek ve içmemek.
  24. Gezinerek yemek yememek.
  25. Helalinden, temiz yemek ve Allah'a şükretmek.
  26. Acıkmadan yemek yememek.
  Bir hadis-i şerifte:
  "Sizden biriniz yiyeceği zaman sağ eli ile yesin,
  içeceği zaman da sağ eli ile içsin.
  Zira şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer." buyurulmuştur.
  ***
  SUYU İÇME ADABI
  1. Besmele çekmek.
  2. Suyu bardaktan (veya tasdan) içmek.
  3. Suyu oturarak içmek. 4. Bardağı sağ el ile ağıza götürmek.
  5. Bardağın içine nefes vermemek.
  6. Suyu üç yudumda içmek sonunda Elhamdülillah demek; su içmenin adaplarındandır.

  Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
  "Suyu çocuğun memeyi emmesi gibi için.
  Depodan doldurur gibi içmeyin.
  Ondan ciğer hastalıkları zuhur eder."
  ***  TUVALET ADABI
  1. Tuvalete girmeden önce Eüzü Besmele çekmek.
  2. Sol ayak ile girmek.
  3. İhtiyacı ayakta değil, oturarak gidermek.
  4. Tuvalette konuşmamak, bir şeyler yememek, oyalanmamak.
  5. Tuvaletten çıkmadan temizlik kontrolü yapmak (elleri yıkamak).
  6. Sağ ayak ile çıkmak.
  7. Çıkınca "Gufraneke" demek, adaptandır.
  ***
  YATMA ADABI
  1. Yatmadan önce elleri yıkamak.
  2. Dişleri fırçalamak.
  3. Kıyafetlerle değil, pijamalarla yatmaya özen göstermek.
  4. Giysilere sağdan giymeye başlamak.
  5. Besmele çekip sağ tarafa doğru dönüp yatmak.
  6. Yatmadan önce dua etmek, adaptandır.
  ***
  GÖZ KULAK GİBİ AZALARIN TERBİYESİ

  Müslüman'a başkalarının kanı, ırzı, namusu, malı haramdır. Kendisinin olmayan herhangi bir şeye
  kötü gözle bakmamak, kendi canı, namusu, malı nasıl mukaddes ise, başkalarınınkini de aynı
  şekilde kabul etmeli, kendini tamamen haramdan ve kendisine ait olmayan her şeyden çekmek
  İslâm'ın emridir.
  ***
  TOPLANTILARDA ADAB
  Kur'an-ı Kerim ve Hazret-i Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir mecliste nasıl davranılacağını
  bildirmiştir.
  01. Bir toplantıya herkesi iğrendirecek elbise ile, fena kokularla gitmemek,
  02. Mecliste daima güler yüzlü olup, ekşi suratlı ve geveze olmamak,
  03. İleri geçip oturmamak, hakkı olmadıkça ileriye geçmemek,
  04. Kendisinden yaşça ve bilgice yüksek olanlara hürmet etmek,
  05. Anası, babası veya hocasına daha çok hürmetli olmak,
  06. Oturanlara sıkıntı verecek hallerden sakınmak,
  07. İki kişi arasına oturmak lazım gelirse, onların iznini istemek,
  08. Sonradan gelene yer göstermek,
  09. Kendisinden büyük olanların yanında ayak ayak üstüne koymamak,
  10. Ev sahibinin, misafiri uğurlaması,
  11. Kalabalık içinde iki kişi arasında gizli konuşulmaması,
  12. Esnememek, mecbur olursa eli ile ağzını kapamak,
  13. Öksürme veya geğirme ile çevreyi rahatsız etmemek, tiksindirmemek,
  14. Meclis ve toplantılarda edebe riayet etmek.
  ***
  KOMŞULARIMIZA KARŞI VAZİFELERİMİZ

  Aile ve akrabamızdan sonra bize en yakın olan komşularımızdır.
  Komşularımıza olan vazifelerimizin başlıcaları şunlardır:
  1. Komşulara el ve dil ile eziyet etmekten kaçınmalıdır. Evde gürültü yapmak, dökülen çöplerle
  komşuları zor durumda bırakmak, vb. Müslümanlıkla bağdaşmaz. "Peygamberimiz: "Allah'a ve
  âhiret gününe İman eden komşusuna eziyet etmesin buyurmuştur. (Sahihi Buhari)
  2. Komşusunu çaresizlik içinde gören kimse, onun yardımına koşmalıdır. Cenabı Hak bir ayeti
  kerimede komşuya iyilik edilmesini tavsiye etmektedir. (Nisa Suresi: 36)
  3. Komşunun evini, kendisinin bulunmadığı zamanlarda korumak,
  4. Komşuları zaman zaman ziyaret etmek, hastalandıklarında kendileriyle yakından ilgilenmek,
  Komşu hakkının önemini Peygamber Efendimiz şu hadisi şeriflerinden daha iyi anlamaktayız:
  "Cebrail, bana durmadan komşuya iyilik yapmayı tavsiye etti. Bu sıkı tavsiyeden,
  komşuyu komşuya mirasçı yapacağını zannettim. (Sahihi Buhari)
  Komşumuz Müslüman olmasa bile onlarla iyi geçinmek (örnek olmak), eziyet etmekten
  sakınmak, iyi davranışlar içinde bulunmalıyız.
  ***

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Anne babasına saygı duyandır Müslüman çocuk. çevresindeki insanlara dikkat eden iylik kötülüğü ayırt edebilen çocuktur. dinini araştıran insansaların haklarına dikkat eden çocuktur.
+ Yorum Gönder