+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Eğitimi Forumunda İmanın Şartları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İmanın Şartları
  İmanın Kaç Şartı Vardır Ve Bunlar Nelerdir?

  Çocuklara 7 yaşından sonra gereken her şeyi öğretmek lazım
  İmanın Şartları
  Mü'min olmanın temel şartı imandır.
  İslam'daki iman daha önce açıkladığımız şehadet kelimesiyle özetlenmektedir. Ancak bu sözle özetlenen imanın bazı temel ilkeleri bulunmaktadır. Bu temel ilkeleri ise "imanın şartları" diye bilinen altı temel ilkedir. Bu altı temel ilke ise şunlardır:
  1) Allah'a iman
  2) Meleklere iman
  3) Kitaplara iman
  4) Peygamberlere iman
  5) Ahiret gününe iman
  6) Kadere iman
  Bu altı temel ilke ise eskiden medreselerde ve Kur'an kurslarında eğitimin başlangıç döneminde ezberletilen ve "Amentu" diye bilinen Arapça metnin içinde sıralanmaktadır. O metni burada da zikredelim:
  "Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmi'l-ahiri ve bi'l-kaderi hayrihi ve şerrihi mine'llahi teala ve'l-ba'su ba'de'l-mevt hakkun. Eşhedu en la ilahe illa'llah ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluh"
  Bu metnin anlamı şöyledir:
  "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman ettim. İster iyi ister kötü olsun kaderde olanın hepsi Yüce Allah'tandır. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve peygamberidir."
  Bu sözler gerçekten imanın şartlarını aklımızda tutmamız için oldukça güzel bir ahenk içinde söylenmiş sözlerdir. Bu sözleri ezberimizde tutarsak, imanın şartlarını aklımızda tutmamız, yeri geldiğinde hatırlamamız da kolay olur. Bu yüzden hepinize bu sözleri mutlaka ezberlemenizi tavsiye ediyorum.
  Mü'min olmak için işte bu altı temel ilkeye inanmamız gerekir. Zaten bu altı temel ilkeye "imanın şartları" denmesinin sebebi de budur. Bir kimse bu temel ilkelerden herhangi birini inkar ederse İslam'a göre mü'min bir kişi sayılamaz. Dolayısıyla diğer beş ilkeye inanması onu mü'min yapmaya yetmez.
  "Amentu" diye bilinen metinde imanın altı temel ilkesi başlıklar halinde veriliyor. Fakat bu başlıkların bir de ayrıntıları var. Örneğin: "Allah'a inanıyoruz" ama, bizler Müslümanlar olarak nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Bunu bilmemiz gerekir. Bunu bilmemiz için de Allah'ı sıfatlarıyla tanımaya ihtiyacımız var. Yine meleklere inanıyoruz, ama melekler nasıl varlıklardır? Bunları bilmemiz gerekir. Allah'ın kitapları derken kastedilen kitaplar nelerdir. Peygamberler kimlerdir ve ne gibi özellikleri vardır. Ahiret günü ile kastedilen nedir? Kaderi nasıl algılamamız gerekir. Bütün bu konuları inşallah önümüzdeki haftalarda ele almaya çalışacağız. En başta inandığımız Allah'ı tanımaya, O'nun sıfatlarını bilmeye ihtiyacımız olduğundan, inşallah önümüzdeki hafta Allah'ın sıfatlarından söz edeceğiz. 2. Fatma
  Administrator

  İslam amentüsü imanın temelini oluşturan inanç ilkelerini, imanın altı temel şartını dile getirir. Allah’a (c.c) imanın geçerli olabilmesi için de altı şarta eksiksiz olarak iman edilmesi gereklidir. İmanın, belli altı şeye inanmak olduğunu, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" bildirmiştir.
+ Yorum Gönder