+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Eğitimi Forumunda Çocuğunuzun Karakter Eğitimi İçin Oyun Şarttır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Çocuğunuzun Karakter Eğitimi İçin Oyun Şarttır
  Çocuğunuzun Karakter Eğitimi İçin gereken uygulamalar nelerdir neler yapmak lazım


  çocuklar genelde ya anne yada babaya benzemek ister o yüzden çocuğunuzun karakteri oturana kadar anne ve babaya çok iş düşer
  Çocuk, bilişsel gelişimi sürecinde oyun oynarken, dünyayı ve kendini keşfeder. Eğlenceli bir etkinlik olan veçocukların ruhsal doyumunu sağlayan oyun, onların beden ve ahlaki gelişimine katkıda bulunarak iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazanmasını sağlar.Çocuklar, aynı zamanda oyunla coşku ve sevinç duygusuna sahip olurlar.
  Çocuk oyunları,çocuğun eğitiminde ve kişiliğinin gelişiminde bu yüzdenönemli bir yer tutmaktadır.Çocuk eğitimi, toplumsal kültür açısındanönemli olduğu gibi eğitimi ve psikolojisi yönünden deönem taşımaktadır.Çocuk, gerekli olan davranış, bilgi ve becerilerini oyun içinde kendiliğindenöğrenme şansı bulur. Kişiliği oyun içinde daha belirginçizgilerle ortayaçıkar ve gelişir. Kavramları, cisimleri, toplumsal kuralları, haklarını ve mücadele etmeyi oyun içerisinde algılar,öğrenir ve geliştirir. Oyun,çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren, insan ilişkilerini ve yardımlaşma etkileşimini arttıran bir aktivitedir. Kısaca oyun, fiziksel, sosyal, zihinsel, psikolojik ve duygusal yöndençocuğu etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur.
  Bu sebeple oyunçocuğun boş zamanlarını doldurma aracı olarak görülmemelidir. Oyunun, gerçek veönemli bir eğitim aracı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.Çocuğa güçlükleöğretilen pekçok kuralın, oyun sırasında daha kolayöğretilebildiği dikkate alınmalıdır. Oyunununçocuğun, eğitimin bir parçası ve karakter oluşumu sürecinde enönemli etkenlerden biri olduğu benimsenmelidir.Çünküçocuk oyun oynarken, kendisine rol model seçtiği karakterleri canlandırır. Bu canlandırma klasik oyunları oynarken ya da bilgisayarda digital oyunlar oynarken olabilir.

  Çocukların seçtikleri rol modeller ilk olarak anne, baba,öğretmen olsa da daha sonraki zamanlarda televizyonda gördüğüçizgi film karakterleri ya da digital oyunlardan ilgisiniçeken oyun karakterleri olabilir.Çocuğun 2-7 yaşları arasındaörnek aldıkları bu rol modeller, karakter gelişimlerinde büyükölçüde yönlendirici olur.Çocuk kendisine bir sürü oyun imkanı sağlayan digital oyunlarda belli karakterleri (Ben10, Mario, Barbie gibi) rol model olarak benimser.Çocuğunuzun rol karakteri olarak oyunlardaki karakterleri seçmesi normal bir durumdur ancak dikkat edilmesi gereken bu karakterlerin temelözelliklerinin bilinmesidir. Buözellikleri bilmek içinçocuğunuzu o karaktere ait oyunları oynarken takip edebilir, ayrıca bir araştırma yapabilirsiniz. Aşırı şiddet veya cinsellik eğilimli karakterleri seçmemesi için bu takip gereklidir.
  Çocuk için karakterleri model olarak algılaması gelişimini olumlu yönden etkiler. Model olarak seçtiği karaktere göre paylaşma, mücadele etme, sorunçözme,önderlik etme gibi alışkanlıklar edinebilir. 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  En değerli varlığımız olan çocuklarımız için, çocuk yetiştirme sanatını öğrenmek zorundayız. Bu sanatın icrası için ilhama ve beceriye ihtiyaç vardır. Karakterin bir kişilik yapısı olduğunu biliyoruz ve bu yapı genel hatlarıyla daha doğmadan belirlenmiş haldedir.
+ Yorum Gönder