+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Eğitimi Forumunda Boş Vakitlerde Ne Yapmalı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DereeN
  Devamlı Üye

  Boş Vakitlerde Ne Yapmalı
  Dinimize göre boş vakitlerimizi nasıl değerlendirmeliyiz

  Peygamber efendimiz bize boş vakitlerimizde faydalı şeyler yapmayı önermiştir.
  Genç, yaşamında programlı ve düzenli olmalıdır ki; vakitleri şeytani vesveselerin otlağı olmasın

  Gençlik günleri süratle geçecektir ve artık dönmeyecektir. Genç öyle bir program tanzim etmelidir ki, boş zamanlarından, ruhsal ve psikolojik yönünden yapıcılığına en yararlı bir şekilde faydalanmalıdır. Tahsilin devamı ve gelecekte münasip iyi bir meslek edinmek, aile teşkili ve çocuk terbiyesi için gerekli hazırlıkları ele getirmelidir. Fırsatların kıymetini ve gençlik günlerinin değerini bilmelidir ve onu beyhude heder etmemelidir.  Hz. Ali (a. S) buyuruyor: “ yaşlılık dönemi varmadan önce gençliğinden yararlan’’. Ve yine buyuruyorlar: “ her kim vaktini tembellik ve yararsız şeylere sarf ederse mutluluğa erişemez’’.  Genç, yaşamında programlı ve düzenli olmalıdır ki; vakitleri şeytani vesveselerin otlağı olmasın. O, bedenin sağlamlaştırılması için, ruhi eğitim cihetinden eğlence ve spordan yararlanmalıdır. Zira sağlıklı eğlence, insanı hayatın monoton işlerinden kurtarır. Hz. Ali (a. S) buyuruyor: “ Sevinç ve mutluluk, ruhun coşku ve sevincine sebep olur’’.  Müteessifine gençlerimizden bazıları, boş vakitlerinden nasıl yararlanacaklarını bilmiyorlar. Bazen tatil günlerinde ve boş vakitlerinde günaha mürtekip oluyorlar. Meşru olmayan işlere bulaşıyorlar ve neticede kendilerinin ve başkalarının pişmanlıklarına sebep hazırlıyorlar. Bunun üzerine genç, derslerini mütalaa ettikten sonra, fırsatlarının bir kısmını iyi arkadaşlarıyla birlikte spora, cismi, fikri, ve sanatsal faaliyetlere ihtisas etmelidir.  Aşağıdaki konular boş zamanlar için öneriliyor:  Düzenli ve her gün olarak hafif hareketlerden yararlanmalı veya haftada bir defa yarı ağır sporlardan yararlanmalıdır. Onların uygulanmasında programlı olmalıdır ve fırsatlardan layık olduğu bir şekilde yararlanmalıdır.  Her genç, kendi zevkine uygun yeteneklerini de tanıtmalıdır. Münasip bir vakti ona ihtisas ederek yeteneğini eğitmelidir. Örneğin: resim, fotoğraf, güzel yazı, şiir, mekanik ve elektronik gibi zemin elere girebilir ve yine planlama, proje yapma, dikiş- nakış, halıcılık, aşçılık. . . Gibi uğraşıları, mütalaa yorgunluğundan sonra, istifade edilmeden kalan bir kısım ölmüş vakitleri bu türden işlere ihtisas edebilir ve aynı zamanda onlardan faydalanabilir.  Bu gibi zevki işlerle uğraşmanın ehemmiyeti bu cihettendir ki; evvela: insanın gücünü fazlalaştırır. İkincisi: ruhunun latif olmasına sebep olur ve hayatı kuru ve ruhsuzluktan çıkarıp insanın şahsiyetini ( bir boyutta değil ) bir kaç boyutta geliştirir.  Mütalaada ders kitapları ve diğer yararlı kitaplara ilaveten, itikadi, ahlaki, tarihi, siyasi zemin elerde, umumi bilgiler, Kur’an’ın tecvit ve kıraatinin öğrenilmesi, ayrıca yabancı dillere de teveccüh edilmeli ve değişik zemin elerde bilgilerini artırmalıdır ki geniş görüşlülük bulabilsin.  Hayatta bir kısım fenni ve ilmi maharetlerde ihtiyaç konusudur ve gençlik çağında boş vakitlerden yararlanmak onları öğrenmek daha iyidir. Mekanik ve elektronik gereçlerin tamiri, yemek pişirme, dikiş dikme kabilinden işlerdir ki genci gelecek hayata hazırlar.  Öyleyse her yönlü düşünmeli ve her yönlü program yapmalı, fikirsel, zevksel, sanatsal ve ilmi yeteneklerin eğitimiyle uğraşmalı ki gerçek görüşlülük bulabilsin, derli-toplu bir şahsiyet ele getirip insani mükemmelliye yaklaşabilsin.

  alıntıdır 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Çocuklar boş vakitlerinde zeka gelistiriçi oyun oynamaları lazım. Ama yanlız oynamasınlar. Oynarken anne ve babaları yardım etsinler.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Boş vakitlerimizi değerlendirmenin en iyi yolu bol bol kitap okuyarak kendimizi geliştirmektir. Ayrıca boş zamanlarımızda kurslara gidip sertifikalı eğitimler almalıyız.Gençlerimiz gençliğinin kıymetini bilmeli ve boşuna harcamamalıdır.
+ Yorum Gönder


boş vakitlerde neler yapılır,  boş vakitlerimde ne yapabilirim,  boş vakitlerimde neler yapabilirim,  boş insanlar neler yapmalı,  boş vakitlerde ne yapılır,  boş vakitlerimizde neler yapılabilir