+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Masalları Forumunda Derviş ile ayaksız tilki öyküsü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Derviş ile ayaksız tilki öyküsü
  derviş ile ayaksız tilki masalı

  Geçmiş zamanların birinde, dervişin biri almış başını dağ lara doğru yola çıkmış. Yemyeşil ağaçları, binbir çeşit çiçekleri, şırıl şırıl akan nehirleri seyredip, Allah'ın yarattığı bu güzellikleri tefekkür etmek istiyormuş.

  Bu düşüncelerle ağaçların arasında ilerlerken ayaksız bir tilki görmüş. "Nasıl yaşar bu hayvan, ne yer ne içer?" diyerek hayretler içinde kalmış.
  Derken biraz sonra ormanların en güçlü hayvanı aslan çıka-gelmiş. Ağzında da ölü çakal taşıyormuş. Ormanların bu yırtıcı kralı, avının bir kısmını afiyetle yemiş. Karnı doyunca da kalanını bırakıp gitmiş. Tilki de aslanın artığına sürüne sürüne yaklaşmış ve kalan etleri yiyip karnını doyurmuş.

  Tilkinin yiyeceğinin hiç beklenmedik bir şekilde ayağına geldiğini gören derviş, kendi kendine, "Bir tilkinin rızkını ayağına gönderen Allah, benimkini neden göndermesin!" diyerek, çalışmasına gerek olmadığını, bir köşeye çekilip oturabileceğini ve Allah'ın rızkını ayağına getireceğini düşünmüş.

  Düşündüğü gibi de yapmış. "Rızkım, tıpkı ayaksız tilkinin ayağına geldiği gibi benim ayağıma da Allah'ın görünmeyen hazinesinden gelir, çalışıp gayret etmeme gerek yok." diyerek mahallenin mescidinde beklemeye başlamış.Beklemiş, beklemiş, beklemiş Fakat ne gelen var ne gi Günler geçip gitmiş. Derviş zayıflayıp bir deri bir kemik k;..::;
  Böyle güçsüz ve bitkin bir halde ümitsizlik içinde bekle bulunduğu mescidin mihrabından bir ses duymuş:
  "Ey tembel adam! Kendini ayaksız bir tilkiye benzeterek miskin miskin oturuyorsun? Kalk! Yırtıcı aslan ol. Başkasının a ğma göz dikmeyi bırak. Sana yakışan artık yemek değil; artık t maktır. Aslan gibi güçlü olan, başkasından yiyecek bekler mi? I kalk! Kollarını sıva. Çalış ve rızkını kazan. Hem kendin ye, muhtaçlara yedir."
  Nereden geldiği belli olmayan bu çok anlamlı sözlerden bap ders çıkartan derviş, yaptığının yanlış olduğunu anlamış. Hem dışarı çıkıp bir iş bularak çalışmaya başlamış. Alın teriyle kazamd para ile hem karnını doyurmuş, hem de fakirle yardım etmes mutluluğunu yaşamış. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  derviş ile ayaksız tilki öyküsü derviş sürekli birlikte olan kişilerin bir birlerine samimiyet için söyledikleri bir tür kelimedir ayaksız tilki diye bir şey olmaz bu sadece çocuklar için uydurulan bir masaldır.
+ Yorum Gönder


derviş ile tilkinin hikayesi,  tilki ile derviş