+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Masalları Forumunda Tüccar ile akıllı papağan masalı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Tüccar ile akıllı papağan masalı
  Tüccar ile akıllı papağan

  Bir zamanlar, tüccarın birinin evinde maharetli bir papa ğanı varmış. Kafeste tutulan bu papağan; gözalıcı renkleri, güzel şarkıları ve söylenenleri hemen ezberleyip tekrar etmesiyle her kesin gözdesiymiş.
  Tüccar bir gün ticaret yapmak için Hindistan'a gitmeye karar vermiş. Ev halkının her birine ne istediklerini sormuş. Her biri is teklerini tüccara söylemişler.
  Tüccar, "Söyle bakalım, Hindistan'dan nasıl bir hediye ister sin?" diye evin gözdesi papağana da sormuş.
  Papağan tüccara, "Ben bir hediye istemiyorum. Sadece Hindis tan'a gittiğinde oradaki papağanlara halimi anlat ve benden selam söyle." demiş.
  Tüccar Hindistan'a varınca birkaç gün işlerini görüp alışve işini yaptıktan sonra, bir bahçede dolaşan papağanları görmüş. He men kendi papağanının isteği aklına gelmiş ve atını sürüp papağan ların yanma gitmiş. Onlara kendi papağanından bahsedip selamım söylemiş. Tüccarı dinleyen papağanın biri ansızın titreyip yere düş müş ve oracıkta ölmüş.
  Tüccar söylediğine söyleyeceğine pişman olmuş ve "Zavallı ku şun ölümüne sebep oldum!" diye çok üzülmüş.

  Tüccar Hindistan'daki işlerini tamamladıktan sonra epeydir uzak kaldığı evine dönmüş. Herkesle kucaklaşıp hasret giderdikten sonra ev halkına hediyelerini teker teker vermiş.
  Köşedeki kafesinde olup bitenleri seyreden papağan, tüccara seslenmiş, "Benim emanetim hani? Gördüklerini anlat da beni de sevindir."
  Tüccar, anlatsam mı, anlatmasam mı diye bir müddet düşün dükten sonra olup biteni üzüntülü bir şekilde anlatmış: "Oraya git tiğimde karşılaştığım papağanlara senden bahsedip selamını söyle dim. Sonra, ne olduğunu anlayamadan birden içlerinden biri ani den yere düştü ve senin hasretinle canını teslim etti. Çok pişman oldum söylediğime, ama elden ne gelir!"
  Tüccarın papağanı, bunları işitince o da hemen kendinden ge çip yere yığılmış.
  Tüccar üzüntü içinde kendini paralamaya başlamış, "Ey güzel ve hoşsözlü papağanım! Sana ne oldu benim tatlı nağmeli kuşum? Keşke oraya gitmez olaydım!"
  Tüccar, bir müddet ağlayıp sızladıktan sonra kuşu kafesten çı kartıp üzgün üzgün papağanını okşarken, kafesten kurtulan pa pağan bir anda kanatlanarak bahçedeki bir dala konuvermiş.
  Öldü sandığı papağanın aniden canlanıp kanatlanarak bir dala konması karşısında tüccar çok şaşırmış ve papağanına dönerek, "Ey güzel sözlü, tatlı dilli kuşum! Bu ne haldir, lütfen anlat bana; bu hi leyi nasıl öğrendin de beni kandırdın? Ne olur, bu işin sırrını bana açıkla!" demiş.
  Papağan da başlamış işin sırrını ev sahibine anlatmaya, "Sevgili efendim, Hindistan'da gördüğün o papağan benim selamımı alınca, düşüp ölmüş gibi yaparak bana bu haberi gönderdi. Yani 'Eğer kur tulmak istiyorsan öl(müş gibi yap)' dedi. Ben de gördüğün gibi o nun dediğini yaparak hapisten kurtuldum."
  Ardından da, "Ey efendi, elveda! Ben artık gidiyorum!" dedik ten sonra uçup gitmiş. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Tüccar ile akıllı papağan masalın da anlatılmak istenen papağanın gerçekten akıllıca davrandığı ve kendini kafesten kurtardığı anlatılmaktadır tabi bu sadece bir masal yani gerçek değildir.
+ Yorum Gönder


akıllı papağan hikayesi,  akıllı papağan masalı,  papağan masalı,  tüccar ile papağan hikayesinin özeti,  papağan masalı oku