+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Oyunları Forumunda Eski Türk çocuk oyunları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Eski Türk çocuk oyunları

  Eski Türk çocuk oyunları nelerdir  biz küçükken bir çok oyun oynardık şimdiki gibi değildi zaman
  Oyunlar zeka, beden ve kültür gelişimine etkili olup mücadele ve kendine yeterlilik duygularını verirdi.

  KARAGUNI:
  Yani saklambaçtır. Saklambaç oyunu gizlenme, pusuya yatma, avını bekleme, sessizlik, düşmanı aldatma ve sabırlı olmayı öğreten bir oyundur. Bu oyun bugünde oynanmaktadır. Bu durum kültür devamını göstermektedir.

  MÜNÜZ (buynuz):
  denilen bir oyunda oynanırdı. Bu oyun şu şekilde oynanırdı. Çocuklar su kenarında toplanırlar. Bu göllerin kenarında bulunan kumların üzerine otururlar. Bacaklarının arasına kum doldururlar. Bu kumlara elleriyle vurular. Bu çocuklardan birisi ebe olur. bu ebe başında buynuz olan hayvanların isimlerini sayar. Ebenin söylediği her hayvan isminden sonra çocuklar tempolu bir şekilde tekrar ederler. Fakat ebe birdenbire buynuzsuz bir hayvan adı söyleyince bazıları şaşırıp ebenin söylediğini tekrar ederler ki bu durumda ceza alırlardı. Orda bulunan çocuklar ceza olarak bunları suya atarlardı. Bu oyunla çocukların dikkatli ve dayanıklı olmaları gerekirdi.

  KUZURCUK; Bu oyun kız çocukları, insan suretinde oyuncaklar yaparak oynamaları şeklindedir. bu oyun günümüzde de devam etmektedir. bu durum Türk oyunlarının çok eskilere gittiklerini göstermektedir. Aile bağlarını güçlendiren bir oyundur.

  TEPÜK;
  Bir nevi futbol oyunu idi. Kaşgarlı Mahmut bu oyunu eserinde şu şekilde açıklar:
  Bir yuvarlak cismin etrafına hayvan kılı, keçe ya da bez şeyler sarılmak suretiyle bir büyükçe cisim yani top elde ediliyor. Çocuklar bu cismi tepikleyerek oynuyorlardı. Bedensel gelişim ve mücadele azmini güçlendiren bir oyundu.

  KÖÇÜRME;
  Yere çizilmiş bir takım çizgiler üzerine dizilen taşları göçürme ve yer kapma dolayısıyla öbür tarafın taşlarını bir bir toplayarak kazanılan bir oyundur. Bugün beş taş veya dokuztaş denilen oyuna benzerdir.
  Bugün Saka yani Yakut Türklerinin çocukları da bizim beş taş dediğimiz oyunu ve topaç dediğimiz oyunları oynamaktadır.

  ÇELİK-ÇOMAK : Biri uzun diğeri kısa iki sopa ile oynanan oyundur.

  AŞUK :
  Bugün aşık dediğimiz bir oyunda vardı. Bu aşık, bir kemiktir. Bugünkü çocukların misketlerle oynadığı gibi bir oyundur. Bu kemiğin 4 yüzeyi vardır. Bu aşık denilen kemiğin düz yüzü, sırt yüzü, çukur ve anaç denilen yüzeyleri vardır. Anaç denilen kısım avuç içini dolduran bir yüzeydir. Bu oyunda önemli olan bu aşık kemiğinin düz yüzünün yere gelmesidir. Buna tam yerine oturdumanasında Cuk oturdu denirdi.

  YALNGU (SALINCAK): Çocukların çok sevdiği bir oyunda salıncakta sallanmak idi. salıncaklarda sadece çocuklar değil baharlarda bayramlarda nevruzlarda genç kızlarda sallanırdı.

  CEVİZ : Divanda ceviz oyunundan iki yerden bahsetmesine rağmen nasıl oynandığı hakkında bilgi verilmemiştir. Bu oyunda;
  Atıç : Çocukların ceviz oynadığı çukur
  Eteçlik : Ceviz oynamak için çukur açılmış yer.

  KAYNAK : DİVAN-I LÜGATÜ TÜRK 2. Ziyaretçi

  Sağol çok yardımcı oldu
 3. Ziyaretçi
  güzel olmuş ellerine sağlık ama o Divanü Lügati't-Türk
 4. Zarafet
  Üye
  Birde kurtarmaca vardı. Oyun oynayacak çocuklar toplanıp sayışırlar ve böylece ebeyi belirlerler. Ebe oyncuların sayısına bağlı kalmakla beraber genellikle iki kişidir.Oyuncular kaçar ve ebeler onlara dokunmaya çalışır. vurduğu oyuncular bir duvarın dibinde el ele tutuşarak dururlar.Ebelerden biri onları beklerken öteki ebe diğerlerini vurmaya çalışır.Oyuncularda vurulan arkadaşlarını kurtar-maya çalışır.Kurtarması için vurulmuş oyunculardan birinin eline dokunması gerekir.Bu durumda vurulmuş kişiler kurtulur ve tekrar oyuna katılırlar.O anda ona dokunmamış olması gerekir. Ayrıca kurtarıldığı zaman ellerinin bir birine tutulmuş olması gerekir.Ellerin ayrıldığı yerden diğer taraf kurtarılmamış olur. Böylece ebeler herkesi vurabilirse oyun tamamlanmış olur ve eski ebeler yerlerine ebe seçerler ve oyun böylece devam eder.

+ Yorum Gönder


eski türk oyunları,  türk çocuk oyunları,  eski türk çocuk oyunları ,  eski türk oyunlarımız,  türkiye çoçuk oyunları,  eski türk oyunlar