+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Çocuk Sağlığı Forumunda Bebek Göbek iltihapları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Bebek Göbek iltihapları
  Göbek iltihapları hakkında bilgi?

  Arkadaşlar hemen bana göbek iltihapları hakkında bilgi verir misiniz?

  Göbek çok kolaylıkla mikrop kapabilir. İltihaplı göbekteki akıntı sarı, zeytinyağı kıvamında ve kokulu-dur. Göbekteki iltihap nedeniyle göbek çevresi kızarır. Yüksek ateş görülür. Tedavi edilmediği takdirde mikropların kan dola-şımına girerek kan zehirlenmesine yol açabileceği muhakkak-tır. Antibiyotiklerle ve doktor kontrolunda tedavi edilmelidir.

  Göbek urları: Göbek kordonunun düşmesinden sonra, kor-donun düştüğü yerde bıraktığı yaranın üzerinde aşırı miktar-da doku oluşumu göbek urlarına neden olur. Genellikle bu do-ku oluşumu granülom adını alır. Bu ur kolayca iltihaplanabi-lir ve çoğu kez kanama yapar. Göbek uru bir doktor tarafın-dan gümüş nitratla yakılarak tedavi edilir.

  Pamukçuk: Candida albicans adı verilen ve normalde sağ-lıklı kişilerin ağızlarında bulunan bir mantar türüdür. Süt çocuklarında beslenme yetersizliği nedeniyle oluşur. Başlangıç-ta noktacıklar halinde beliren beyaz lekecikler yayılarak birle-şirler ve beyaz bir tabaka oluştururlar. Bu tabakanın kazımakla temizlenmesine gidilmemelidir. Pamukçuk, aşağı solunum yol-larına yayılma tehlikesi bulunduğundan, hemen tedavi edilme-si gereken bir hastalıktır. Bu tür mantarlar için en etkin ilaç Mystatin'dir. Antibiyotiklerin kullanımı yanlıştır, çünkü anti-biyotikler ağızın diğer yararlı bakterileri koruma niteliğini or-tadan kal
  dırırlar. Aslında, mantarla birlikte ortaya çıkan asıl hastalığın iyileşmesi halinde pamukçuk kendiliğinden kaybo-lur 2. Betul
  Devamlı Üye

  Göbekler hemen mikrop kapabilen bir bölgedir.İltihaplı bir bilgede akıntı sarı ve zeytinyağı kıvamında ve kokuludur.Bu iltihap sonucunda da göbeğin etrafı kızarabilir.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Göbek deliği çok hassastır. Göbek deliği enfeksiyonlara açık bir noktadır göbek deliği enfeksiyonlarında göbek deliğinden irin akabilmektedir. böyle durumlara dikkat edilmediği durumlarda göbek deliğinden kana karışan mikroplar ölümcül zehirlenmelere neden olmaktadır.
+ Yorum Gönder


bebeklerde göbek iltihabı