+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Paralel ve Meridyenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Paralel ve Meridyenler

  Paralel ve Meridyenler hakkında bilgiler


  Paraleller
  Paralel ve Meridyenler hakkında bilgiler.gif
  Doğu batı yönünde uzanan ve birbirine eşit aralıklarla çizilen dairelerdir.

  Paralellerin Özellikleri

  1) Başlangıç paraleli ekvatordur. ‘’ 0 ‘’ dır.
  2) Her paralel dairesi 1 derecelik aralıklarla çizilmiştir. 90 tane kuzeyde 90 tane güneyde olmak üzere 180 tanedir. İki tanesi nokta halindedir.
  3) Ekvatordan kutuplara giderken paralellerin dereceleri büyürken uzunlukları küçülür.
  4) Pareleller her yerde meridyenleri dik açılarla keserler.
  5) İki paralel arasındaki mesafe her yerde aynıdır.
  6) Kuzey paraleli kuzeye gidildikçe, güney paraleli güneye gidildikçe artar.
  7) Bazı paralellerin özel isimleri vardır.

  Özel Paraleller

  0 Ekvator
  23 27 kuzey yengeç dönencesi
  23 27 güney oğlak dönencesi
  66 33 kuzey kuzey kutup dairesi
  66 33 güney güney kutup dairesi
  180 kuzey kuzey kutup noktası
  180 güney güney kutup noktası denir.
  Paralellerin yardımıyla uzaklık hesapları

  SORU: Aynı meridyen üzerinde bulunan H noktası ile K noktası arasındaki uzaklık 4440 km dir. H noktası kuzey kutup noktası olduğuna göre K noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır.

  4444: 111= 40
  90-40= 50 kuzey paralelinde yer alır.

  Kutup noktalarının özellikleri

  1. En kısa paraleldir.
  2. Termik yüksek basınç alanıdır.
  3. Dünyanın dönüş hızı en azdır.
  4. Kalıcı kar sınırı en alçak seviyededir.
  5. Güneş ışınları en yüksek 23 27 en düşük 0 açıyla alır.

  Meridyenlerin Özellikleri:

  Meridyenler kutuptan kutba varan, ekvatoru dikine kesen hayali dairelerdir. Başlangıç meridyeni Londra nın Grenvech kasabasından geçer.

  1.Başlangıç meridyeni İngiltere nin Grenvech kasabasından geçer. ‘’ 0 ‘’ dır.
  2.180 adet doğuda 180 adet batıda olmak üzere toplam 360 tanedir.
  3.Doğu meridyenlerinin doğuya gidildikçe batı meridyenleri de batıya gidildikçe rakamları artar.
  4.Boyları birbirine eşittirler ve kutuplarda birbirlerine yaklaşarak birleşirler. ( 200000 )
  5.Ardışık iki meridyen arası zaman farkı 4 dk dır. Ekvator üzerinde iki meridyen arası mesafe 111 km dir.
  6.Bir meridyen yarı dairesinin tam daire yapan yarı daireye o meridyenin art meridyeni denir.
 2. Ezlem
  Üye

  Paraleller, kutuplardan ekvatora doğru genişlerler. Meridyenler dünyadaki saat farkını belirlemede etkilidirler. Her meridyen arasında 4 dakika fark vardır.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Paralel ve meridyenler Özellikleri

  Paralellerin Özellikleri:


  1- Birer derece aralıklarla geçirilen dairelerdir.
  2- Kutuplara doğru çevre uzunlukları küçülür.
  3- Aralarındaki uzaklık birbirine eşit ve 111km dır.
  4- Doksan kuzey, doksan güney olmak üzere 180 paralel vardır.
  5- Paraleller doğu batı yönlüdür.
  6- Paralellerden bir noktanın enlemini belirlemede yararlanılır.
  7- Başlangıçları ekvatordur. Bazı paralellere özel adlar verilir. Yengeç, Oğlak dönenceleri gibi.

  Meridyenler
  Birer derece aralıklarla geçen ve kutup noktalarını birleştiren yarım çembere meridyen denir. Londra’daki Greenwich gözlemevinden geçen meridyen, başlangıç olarak benimsenmiştir.

  Meridyenlerin Özellikleri:

  1- Birer derece aralıklarla geçirilmişlerdir.
  2- Ekvatoru ve paralelleri dik keserler.
  3- 360 meridyen yayı bulunmaktadır.
  4-Başlangıç meridyenini tam daireye tamamlayan karşıt meridyen yayı 180 meridyendir.
  5- Birbirini izleyen iki meridyen arasındaki uzaklık, yalnız Ekvator üzerindeki 111 km.dır.
  6- Meridyen yayları eşit uzunluktadır.
  7- Kutuplara doğru birbirlerine yaklaşır ve kutuplarda birleşirler.
  8- Başlangıç meridyeni ile karşıt meridyeni, Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarı küreye ayırır.
  9- Birbirini izleyen iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.
  10- Başlangıç meridyeninin karşısında yer alan 180 meridyen gün değiştirme çizgisi olarak esas alınmıştır.

+ Yorum Gönder