+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Andezit hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Andezit hakkında bilgi
  Andezit nedir?


  andezit eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. ankara taşı da denir. dağıldığında killi topraklar oluşur andezit, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş kor kayaçlardır
  andezit-nedir.jpg
  Özellikleri andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler, olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. andezitlerin değişik kökenli magmalardan değ il, sadece bazaltik magmanın büyük derinliklerde ayrışmasından hâsıl olduğu yaygın bir görüştür

  Volkanik kayaçların ilk birimi andezitlerdir. Alt dokanakları gözlenmez iken, üst dokanakları, otobreşler ile uyumludur. Bazen andezitlerle otobreşler geçişli olarak gözlenir. Andezitler grimsi-pembe renkli olup değişik ayrışma derecelerine sahiptirler. Volkano-sedimenter yapıdan dolayı, akma düzlemleri, soğuma ve tektonizma çatlakları gözlenir 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Andezit taşı ya da Ankara taşı, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş andezitlik bileşimdeki kor kayaçlardır. Ankara'nın Gölbaşı bölgesinde bolca bulunduğu için Türkiye'de Ankara taşı olarak da bilinmektedir.
+ Yorum Gönder