+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Su Kirliliğinin canlılar üzerinde Etkileri, Çözüm önerileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Su Kirliliğinin canlılar üzerinde Etkileri, Çözüm önerileri
  Su Kirliliğinin canlılar üzerinde Etkileri nelerdir biliyor musunuz?

  Yeryüzündeki içme ve kullanma suyunun miktarı sınırlıdır. Zamanla su kaynaklarının azalması, insan nüfusunun artması ve daha önemlisi, suların kirlenmesi yaşamı giderek zorlaştırmaktadır.
  su-kirlili-inin-canl-lar-zerinde-etkileri.jpg
  Su kirliliğini oluşturan etmenlerin başında lağım sularıyla sanayi atık suları gelmektedir. Bunun yanında petrol atıkları, nükleer atıklar, katı sanayi ve ev atıkları da önemli kirleticilerdir. Bunlar deniz kenarındaki bitki ve alg gibi kaynakları yok etmektedir. Kirlenme sonucu denizlerde hayvan soyu tükenmeye başlamıştır. Örneğin; Marmara denizi, kirlilik nedeniyle balıkların yaşamasına uygun ortam olmaktan çıkmıştır. Karadeniz’deki kirlenme nedeniyle hamsi ve diğer balık türleri giderek azalmaktadır. İstakozların larva halindeyken temiz su bulamamaları nedeniyle nesilleri tükenmektedir. Nehir ve göllerimizde kirlilik nedeniyle canlılar tükenmek üzeredir.

  a) Havadaki ve topraktaki kirletici maddeler eninde sonunda suya geçerler.

  b) Dünyadaki tüm suların % 99undan daha fazlası bir tek sistem içinde birbirine bağlı olup genel mahiyette kirlenme tehdidi altında bulunmaktadır.

  c) Sularda, muazzam bir canlı varlık hazinesi, dolayısı ile gıda deposu mevcuttur. Burada vaki olabilecek bir denge bozulması bütün dünyamızdaki yaşamı ciddi ve olumsuz yönde etkiler.

  d) Kirletici madde miktarı çok az olsa bile suda erimediği zaman, su üzerinde çok ince bir tabaka teşkil edince sudaki hayat önemli bir derecede etkilenebilir. Bunun nedeni atmosferden oksijen ve ısı alışverişinin zorlaşmasıdır.
  Kirlilik Çeşitleri üzerine incelemeler

  * Evsel artıklar,;Çöpler, arıtılmadan akarsulara, denizlere verilen kanalizasyon ve pis su atıkları bu başlık altında toplanabilir
  * Endüstriyel atıklar; (örnek olarak; kimyasal kirleticiler, pestisidler, zehirli gaz atıkları, tozlar)
  * Elektrik üretmek amacıyla kurulan termik, nükleer santraller
  * Yanlış yer seçimi nedeniyle tersane, çekek, liman, balıkçı barınakları
  * Erozyon
  * Yanlış sahil dolgu alanları
  * Sanayi tesislerinin dolum, boşaltım, aktarma alanlarında petrol türevlerinden kaynaklanan kirlenmeler
  * Deniz ve iç su taşıtlarının sintine, kirli balast sularından kaynaklanan kirlilikler
  * Gemiler tarafından taşınan balast sularında bulunan yabancı sulara ait canlılar ve kimyasal kirleticiler
  * Ruhsatsız ve yasal olmayan alanlardan kum çekilmesi
  * Kazalar
  * Çarpık kentleşme,
  * Aşırı ve bilinçsizce avlanma,
  * “GMO” Genetik yapıları değiştirilen ve yayılımcı yabani türler (yosun, fito / zooplankton vs.)
  * Üretim çiftlikleri
  * Atmosfer kaynaklı kirlilikler (toz, asit yağmurları, dümen, hava taşıtlarının atıkları vs.)
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Su kirliliği deniz, göl, nehir gibi suların içinde oluşan kirliliklerdir ve bu kirlilikler gerek insanlara gerekse suda yaşayan canlılara büyük zarar verir. Suların kirliliği insan yaşamın da büyük olumsuzluklara yol açar ve su kirliliğini önlemeliyiz.
+ Yorum Gönder


su kirliliğine çözüm önerileri