+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Elementler Periyodik Cetvel Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Elementler Periyodik Cetvel

  Periyodik Cetvel Nedir?

  Periyodik cetvel hakkında bilgiler
  Periyodik tabloda yer alan elementler, gösterdikleri belirli ortak özelliklere göre gruplar halinde incelenirler. Her dikey sütün bir. guruptur. Aynı grupta bulunan elementler benzer özellikler gösterir.
  Periyodik Cetvel Nedir.gif
  Periyodik Cetvelin Özellileri :
  1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak üzere 16 grup vardır.
  2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür.
  3. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal özellikleri de aynıdır.
  4. Periyodik cetveldeki gruplar şöyle adlandırılır.
  GRUP ADI :
  1A Alkali metaller
  2A Toprak alkali metaller
  3A Toprak metalleri
  4A Karbon grubu
  5A Azot grubu
  6A Oksijen grubu
  7A Halojenler
  8A Soygazlar(asal gazlar)
  5. Her periyot bir alkali metalle başlar ve bir soygaz ile biter.
  6. Hidrojen alkali metal olmadığından 1.periyot alkali metalle başlamaz.
  7. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe asitlik özelliği artar, bazlık ve elektrik iletkenliği azalır.
  8. Soldan sağa doğru atom çapı azalırken yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar.
  9. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artarken yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır.
  10. Soldan sağa doğru çap azaldığı için elementlerin elektron ilgisi (elektronegatiflik) artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır.
  11. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artar, soldan sağa doğru azalır.
  Bazı Grupların Özellikleri :
  1A GRUBU (ALKALİ METALLER) (Li, Na, K, Rb,Cs,Fr)

 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  19. Yüzyıllarda bazı gelişmiş nedenlerden dolayı bilimadamları elementler için çeşitli sınıflandırma yöntemleri bulmaya çalışmışlardır. Elementlerin özelliklerini bilen bilim adamları Periyodik cetvelinde özelliklerini bulmuşlardır.
+ Yorum Gönder


periyodik tablo,  periyodik tablo türkçe,  türkçe periyodik cetvel,  periyodik cetvel,  elementlerin periyodik tablosu,  element cetveli