+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Deprem ve Fay Hattı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Haberler
  Devamlı Üye

  Deprem ve Fay Hattı
  Deprem ve Fay Hattı


  deprem-fay-haritasi.gif

  Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

  Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

  Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.

  Fay nedir?

  Yerkabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre göreceli olarak yer değiştirmesidir.


  Depremin Oluş Nedenleri ve Türleri..

  Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km.kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır.Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir. Manto’nun altındaki çekirdeğin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir.Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem dalgalarının yerin çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  fay hattı yer kabuğunun kırılması sonucunda oluşur. Fay hattındaki kırılmalar sonucu oluşan şiddetli ve ani sarsılmalar ise depreme neden olmaktadır. Deprem ülkemizin sık karşılaştığı bir doğal afettir. Depremden zara görmemek için ev alırken fay hattına dikkat edilerek sağlam binaları tercih etmeli dask sigortası yatırmalıyız.
+ Yorum Gönder