+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kimyasal tortul taşlar nasıl oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kimyasal tortul taşlar nasıl oluşur


  Kimyasal Tortul Taşlar Nasıl Oluşur kısaca yazı


  .

  TORTUL KAYAÇLAR
  Yeryüzünde görülen üç ana kayaç türü vardır. Bunlar tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar ve metomorfik kayaçlardır. Tortul kayaçlar, yeryüzünde çok görülen kayaçlardır ve Dünya’nın yüzeyinin yaklaşık yüzde 75′ini, yerkabuğunun ise yaklaşık yüzde 8′ini kaplarlar.
  Tortul kayaçlar genellikle tabakalı olarak bulunurlar ve içerlerinde organizma kalıntıları (fosil) bulundururlar. Sarkıt ve dikitler bu kayaçların oluşturduğu jeolojik yapılara örnek olabilirler.
  TORTUL KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR?
  Tortul kayaçların büyük bir kısmı dış etmenler tarafından yeryüzünün aşındırılmasıyla meydana gelen çeşitli büyüklükteki unsurların taşınarak çukur sahalara (göl, deniz ve okyanus tabanları gibi) biriktirilmesi sonucu oluşmuşlardır. Bu olaya genel anlamda tortullaşma denir. Biriken unsurlar önceleri boşluklu gevşek bir yapıya sahiptirler. Fakat zamanla sıkışıp sertleşirler. Bir birikme sahasında, sonradan biriken unsurlar öncekiler üzerinde birikerek ağırlıkları vasıtasıyla basınç yaparlar. Bu basınç sonucu unsurlar, aralarındaki boşlukların küçülmesi ve büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla sıkışır ve sertleşirler. Tortul depoların veya kayaçların oluştukları ortamlar yerden yere farklılık gösterirler.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Üç ana kayaç türü vardır bunlardan biride Kimyasal Tortul Taşlardır. Bu kayaç türü en fazla görülen kayaç türüdür aynı zamanda yeryüzünün yüzde 75 inden fazlasını kapsarlar. Tortul kayaçlar en fazla tortulların birikmesi ve sertleşmesi ile oluşurlar. Bunlardan genellikle Tebeşir ve Kömür elde edilir.
+ Yorum Gönder


kimyasal tortul nasıl oluşur,  kimyasal tortul kayaçlar nasıl oluşur