+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Haritalarda Yüzey Şekillerin Gösterilme Biçimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Haritalarda Yüzey Şekillerin Gösterilme Biçimleri
  Haritalarda Yüzey Şekillerin Gösterilme Biçimleri ile ilgili bilgi

  aritalarda-y-zey-ekillerin-g-sterilme-bi-imleri.jpg
  a) Tarama
  b) Gölgelendirme c)Renklendirme d)Kabartma e)İzohips yöntemi
  Bu yöntemler arasında en çok kullanılanları renklendirme ve izohips yöntemleridir
  İZOHİPS: Deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilerin kullanıldığı yöntemdir
  İzohipslerin özellikleri:
  1- Başlangıcı deniz seviyesidirKıyı çizgisinden geçen eğri 0 m eğrisidir
  2- Aynı eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır
  3- İzohipsler yerşekillerinin biçimini ve yükseltisini gösterir
  4- Kapalı eğrilerdirbirbirini kesmezler
  5- Haritada iki izohips arası uzaklık eşittir
  6- İzohips sayısı haritanın ölçeğine göre değişir
  7- Sık olduğu yerlerde eğim fazladır
  8- İzohipsler çukur yerlerde ve doruklarda nokta halindedir
  İzohips yöntemi deniz derinliğini göstermek için kullanılıyorsa bu eğrilere izobat
  (eş derinlik) eğrileri adı verilir
  Sıcaklık gösteren haritalarda izoterm(eşsıcaklık) eğrileribasınç gösteren haritalarda
  kullanılan eğrilere de izobat(eşbasınç) adıverilir
  Haritalarda yüzey şekillerinin yükseltilerini veya deniz derinliklerini göstermek için renklerden de yararlanabiliriz
  Harita İşaretleri:
  Haritalar üzerinde o yüzeye ait bazı bilgiler işaretlerle verilirBu işaretlere harita işaretleri ya da harita lejand ı denir


  HARİTALARDAN YARARLANMA VE HARİTA OKUMA BİLGİSİ:
  Harita çeşitleri: Harita yüzey şekillerinin belli oranlarda küçültülerekdüzlem üzerine aktarılmasıdırAncak bu işlem yapılırken tam olarak gerçek yansıtılamazBunun temel nedeni dünyanın yuvarlak olmasıdırHaritalar yapılırken değişik yöntemler kullanılırBunlara izdüşüm(projeksiyon) denir Son yıllarda en çok kullanılan yöntem uydu fotoğraflarıdır
  Haritalar ölçeklerine ve kullanım amaçlarına göre şöyle sınıflandırılır:
  Haritalarda Yüzey Şekillerin Gösterilme Biçimleri
  1- Ölçeklerine göre haritalar:
  a)Planlar:Ölçekleri 1:20000'e kadar olan haritalardır
  b)Topografya haritaları:Ölçeği 1:20000 ile 1:200000 arasında olan haritalardır
  c)Orta ölçekli haritalar:Ölçeği 1:200000 ile 1:500000 arasında olan haritalardır
  d)Küçük ölçekli haritalar:Ölçeği 1:500000 den küçük olan haritalardır
  Ölçeğin paydasındaki rakam büyüdükçeölçek dolayısı ile harita küçülür
  BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ:
  a- Haritası çizilecek alan dardır
  b- Ayrıntı fazladır
  c- Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür
  KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ:
  a- Haritası çizilecek alan geniştir
  b- Ayrıntı azdır
  c- Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür
  2- Kullanım amaçlarına göre haritalar:
  A)Fiziki haritalar
  B)Beşeri ve ekonomik haritalar
  C)Siyasi haritalar
  Belirli bir konu için özel olarak hazırlanmış haritalara Özel Konu Haritaları denirTurizmJeomorfolojiJeolojivb 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Harita hazırlanırken ve haritaların bize neleri ifade ettiğini bilmemiz açısından yerşekillerinin bize sağlamış olduğu renklendirme yöntemi ve kabartma yöntemi büyük rol oynamaktadır.
+ Yorum Gönder