+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göç Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göç


  Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göç

  Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göç.gif
  Göç nedir?
  İnsanların yaşadıkları yeri değiştirmelerine göç denir Eğer değiştirilen yer ülke içinde olursa buna iç göç denir Ülkemizdeki iç göçler, köy ve kasaba gibi küçük yerleşim merkezlerinden iş bulma imkânlarının daha kolay olduğu büyük kentlere doğru göç ederler

  Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusumuzun üçte ikisi köylerde yaşamaktaydı
  Göçler sayesinde günümüzde nüfusumuzun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır

  Ülkemizde göçlerin büyük kısmı yerleşmek için yapılır Bu tür göçlere sürekli göçler denir Bir de mevsimlik göçler vardır Bu tip göçler genellikle yaz mevsiminde tarım ürünlerinin hasadında çalışmak için yapılmaktadır Özellikle Çukurova’ya pamuk, Doğu Karadeniz kıyılarına da çay ve fındık tarımı için mevsimlik işçi göçleri meydana gelmektedir

  Ayrıca yazın turizm faaliyetlerinden dolayı Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyılarındaki turistik mekanlara yapılan göçleri de bu tür göçler arasında gösterebiliriz

  Ülkemizde göçler özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden diğer bölgelere doğru olmaktadır

  En fazla göç veren iller; Artvin, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu, Kars, Tunceli, Hakkâri, Muş, Bingöl, Siirt, Sivas, Ağrı ve Kırklareli’dir En fazla göç alan iller ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, İzmit ve Bursa’dır

  Ülkemizdeki kırsal ve kentsel nüfusun değişimi

  Kırsal bölgelerden kentlere doğru meydana gelen göçlerin nedenlerini söyle sıralayabiliriz;

  a Kırsal Kesimdeki İtici Etkenler
  Kırsal bölgelerde hızlı nüfus artışından dolayı tarım alanlarının küçük parçalara ayrılması
  Kırsal kesimlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olması
  Tarım alanlarında makine kullanımının artması ile birçok insanın işsiz kalması
  Genellikle kırsal kesimdeki ekonomik yetersizlikler insanların göç etmesine neden olur

  b Kentlerdeki Çekici Etkenler
  Kentlerde gelişmiş olan sanayi ve ticaret sayesinde iş imkânlarının daha fazla olması

  Kentlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olması
  Bu nedenlerden dolayı ülkemizde kırsal bölgelerden büyük kentlere hızlı bir göç meydana gelmektedir Ülkemizdeki kentleşme hızı sanayileşme hızını geçmiştir

  Bu yüzden kentlerde birçok sorunlar ortaya çıkmıştır Büyük kentlerde çok hızlı artan nüfustan dolayı meydana gelen sorunları şöyle sıralayabiliriz;

  Çevre ve hava kirliliğinin ortaya çıkması

  Gecekondulaşmanın artması
  Yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı yetersizliklerinin ortaya çıkması
  İnsanların oturabileceği konutların yetersiz kalması
  Göç edenlerin kentlerdeki sosyal çevreye uyum sağlayamamaları
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Kırsal kesimlerde iş olanaklarının azlığı gerekse eğitim alanından bir çok eksikliğin olması nedeniyle cumhuriyet yıllarından sonra kırsal jkesimden ketlerimize hız bir göç başlamıştır.
+ Yorum Gönder