+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yıllık Sıcaklık Farkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Yıllık Sıcaklık Farkları
  Yıllık Sıcaklık Farkları Hakkında Kısa Bilgi

  En düşük sıcaklık farkı enlemin etkisine bağlı olarak Ekvator çevresinde görülür.

  En yüksek sıcaklık farkı 65°C ile Sibirya'da görülür.

  Kanada'nın kuzeyinde ise 45°C'ye ulaşan sıcaklık farkına rastlanır.
  Aynı enlemlerde bulunmalarına karşı Sibirya'da yıllık sıcaklık farkı Kanada'dakinden daha yüksektir.
  Çünkü Sibirya'da karasallığın etkisi daha belirgindir.
  Ilıman kuşak okyanusların batı kıyılarında sıcaklık farkları soğuk su akıntılarının etkisiyle daha yüksektir.

  UYARI : En sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkına yıllık sıcaklık farkı denir. Bu farklar dönenceler çevresinde, karasal bölgelerde en fazladır. Ekvator çevresinde ve denizel etkilere açık yerlerde ise sıcaklık farkları azalır.

  Türkiye'de Sıcaklığın Dağılışı
  Türkiye Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı
  En düşük sıcaklıklar, enlem ve karasallık nedeniyle Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum – Kars Bölümünde görülür.
  Yıllık Sıcaklık Farkları Hakkında Kısa Bilgi.gif
  En yüksek sıcaklıklar, enlem ve denizellik nedeniyle Akdeniz kıyılarında görülür.

  Kıyı kesimlerinde denizellik nedeniyle sıcaklık 0°C'nin üstündedir.

  İç kısımlarda karasallık nedeniyle sıcaklık düşüktür. Buna bağlı olarak kıyı bölgeler ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı artmıştır.

  Türkiye Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı
  En yüksek sıcaklıklar enlem etkisi ve nem azlığı nedeniyle Güneydoğu Anadolu'da görülür.

  Enlem etkisi nedeniyle güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır.

  Kıyı bölgeler ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı Ocak ayına oranla azalmıştır.

  Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
  İzoterm eğrileri genellikle batı-doğu uzanışlıdır.

  En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu'da görülür. Nedenleri :

  Bölgenin kuzeyde yer alması nedeniyle soğuk enlemlere yakın olması
  Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi.
  En yüksek sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu'da görülür. Nedenleri :

  Bölgenin güneyde yer alması nedeniyle sıcak enlemlere yakın olması.
  Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi
  Bölgenin sıcak ve kuru çöl rüzgarlarına açık olması

  Türkiye Yıllık Sıcaklık Farkı
  Nemlilik etkisiyle en düşük sıcaklık farkları Karadeniz Bölgesi kıyı kesimlerindedir.

  Karasallığın etkisiyle, kıyılardan uzaklaştıkça sıcaklık farkları artar.

  En yüksek sıcaklık farkı Doğu Anadolu'da, Erzurum – Kars Platosu'ndadır.

  UYARI : Sıcaklık farklarının 15°C nin üstünde olması, Türkiye'nin matematik konumu ile ilgilidir.

  Basınç
  Atmosfer Basıncı
  Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Gazların yeryüzündeki cisimler üzerine uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir.

  Normal Hava Basıncı
  45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta ölçülen basınca normal hava basıncı denir.

  Cıva sütununun yüksekliği ile (normal basınç 760 mm)
  Cıva sütununun ağırlığı ile (normal basınç 1033 gr)
  Kuvvet birimi ile (normal basınç 1013 milibar) ifade edilir.
  Basınç barometre ile ölçülür. Cıvalı barometre, barograf, aneroid baramotre ve altimetre gibi çeşitleri vardır.

  Cıvalı Barometre : Üstü açık bir kaba daldırılmış, yukarı ucu kapalı bir cam borudur. Hava basıncı, boruyu dolduran cıva sütununu dengede tutar. Hava basıncı azalıp çoğaldıkça cıva sütunu da alçalıp yükselir.

  Cıvalı barometre camdan yapıldığı ve hep düz durması gerektiği için her zaman kullanımı kolay değildir.

  Barograf : Basıncı sürekli kaydeden ve yazıcı ucu bulunan bir tür madeni barometredir.

  Aneroid Barometre : Madeni barometredir. Cıvalı barometrelerin kullanım alanının sınırlı olması ve taşıma zorluğu nedeniyle geliştirilmiştir.


  Altimetre : Madeni barometrelerin bir çeşididir. Yükseldikçe basıncın azalması kuralına dayanılarak, yüksekliklerin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır 2. Fatma
  Administrator

  Sıcaklık ve soğukluk yıllın mevsimlerine göre değişir. Ama aynı mevsimde farklı yerlerde sıcaklık ve soğukluk farklı olabiliyor. Buda yükseklik ve iklim şartlarına göre değişiyor.
+ Yorum Gönder


yıllık sıcaklık farkı