+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyada ağız ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Coğrafyada ağız ne demek
  Ağız nedir?
  Ağız nedir.jpg
  Bir akarsuyun, bir başka akarsuya, bir göle, bir denize döküldüğü yer. Böyle bir ver için ırmak ağzı, dere ağzı da denir, ir mağın ağzı, derenin ağzı şeklinde de kullanıldığı olur.Denize dökülen ırmaklar, kıyı- boyunda büyük, yada küçük bir girinti ile sona ererler. Bu girintinin biçimi genişliği, derinliği denizle akarsuyun birlikte yaptıkları etkiye bağlıdır. Akarsu, denk eğris ulaştığı zaman ağız eğimi çok azalır, suyun akış hızı kesilir. Bu nun sonucu olarak, suyun içindeki parçacıklar dibe çöker, oröJ yığıl nıalar olur. Eğer denizde gelgit güçliice ise, kıyılarda akıntılar varsa, bu yığ biriktikçe süp ör, ağız yıkanır. Böyle ağızlar huni biçimi ahr ki, bunlara haliç denir. Denizde süpürüci olaylar yok sa, ya da az ise, akarsuyun getirdiğiparçacıklar ağızda yığrlrr. Zamanla ağız dolar, yerini değiştirir. Ağızın önünde topuk belirir, da ha ileri bir gelişmede delta meydana gelir. Irmağın ağzında kurulmuş bulunan limanlara ağız limanı denir.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Ülke içerisnde kendine bir yol çizerek dolaşmakta olan akarsuyun son noktada denize yaklaştığı yani denize döküldüğü yere AĞIZ denmektedir.
+ Yorum Gönder