+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyada alüvyon ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Coğrafyada alüvyon ne demek
  ALÜVYON NEDİR?

  Alüvyon, akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortulardır. Alüvyonlar, geniş vadilerin bir çoğunda tabanda geniş yer kaplar veya daha geniş yerlere yayılarak, alüvyon ovalarını teşkil ederler. Büyük ve küçük Menderesler, Gediz, Seyhan, Ceyhan ırmaklarının vadileri alüvyon ovalarıdır. Alüvyonlar aynı zamanda Alüvyal set gölü denilen küçük göller de meydana getirirler. Bafa, Köyceğiz, Meriç vadisi gölleri gibi. Alüvyonların nehir deltasında meydana getirdikleri göllere ise Delta gölleri denir.
  ALÜVYON NEDİR.jpg
  Alüvyonlar, eski ve yeni olmak üzere iki gruba ayrılırlar:

  Eski alüvyonlar, nehrin suları kabardığı zaman su altında kalmayan, akarsu kenarında bulunan verimli arazideki alüvyonlardır. Buralar insanların yerleşmesine müsait yerlerdir.
  Yeni alüvyonlar ise, henüz gelişmekte olup, zaman zaman su baskınlarına uğrayan yerlerdeki alüvyonlarıdır. 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Coğrafyada alüvyon genellikle bir akarsuyun hareketi sonucunda köşelerindeki ve ya debisindeki toprakları aşındırarak taşıması anlamına gelmektedir.
 3. Merve
  Devamlı Üye
  akarsular tarafından taşınan kil kum vb. kütle parçalarının suyun akışına göre bir yerlerde birikmesiyle oluşan tortullardır.Eski Alüvyon ve yeni eski Alüvyon verimlidirler.yeni Alüvyon gelişmemiş ve gelişmekte olanlardır.
+ Yorum Gönder