+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyada iskan ne anlama gelmektedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Coğrafyada iskan ne anlama gelmektedir
  ]İSKAN NEDİR ?


  İskan yapılandırma yurtlandırma anlamına gelir.

  İskan sınırı İmar sınırı içerisinde yapı yapma izni verilen bölgeler ile izin verilmeyen bölgeleri ayıran sınırdır.

  İSKAN NEDİR.jpg
  İskan, ruhsatlı binalar için, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve Belediyelerin imar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenlenen belgeye verilen addır. İskan raporunu almak için inşaat yetkilisinin bir dilekçe ile belediyeye başvurması gerekmektedirYapı kullanma izni ‘yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik veya yeminli serbest mimarlık veya mühendislik bürolarından, ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alındığını gösterir belgedir. 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  İskan aslında çok anlamı vardır coğrafyada kullanılan anlamıyla yerleşmedir yani bir topluluğun bir yere bir alana yerleşmesi durumunda buna yerleşme adı verilir.
+ Yorum Gönder


iskan coğrafya