+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Markazit Taşı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Markazit Taşı
  Markazit Taşı


  markazit-tasi.jpg

  Kimyasal Bileşimi, FeS2
  Kristal Sistemi, Ortorombik
  Kristal Biçimi, Çoğunlukla levhamsı kristalli, masif, ışınsal lifler şeklinde
  İkizlenme, { 101} yüzeyinde olağan
  Sertlik, 6 - 6.5
  Özgül Ağırlık, 4.87 - 4.92
  Dilinim, { 101} yüzeyinde belirsiz
  Renk ve Şeffaflık, Soluk bronz sarısı, opak
  Çizgi Rengi, Grimsi siyah
  Parlaklık, Metalik
  Ayırıcı Özellikleri, Pirite çok benzer ancak, yoğunluğu daha düşük ve rengi daha soluktur.

  Bulunuşu, Markazit, 450 oC'den düşük sıcaklıklarda, çinko-kurşun içeren hidrotermal damarlarda oluşur. Tebeşir ve kireçtaşı gibi sedimanter çökellerde de oluşabilir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Bir çok aksesuarda kullanılan Markazit Taşı toplum tarafından çok beğenilmekte ve kullanılmaktadır. Ayrıca bu taşlar Piritin daha yoğun sıcaklığa maruz kalmış halidir ve genellikle Sedimenter kayalar içinde veya kömür yataklarında oluşur.
+ Yorum Gönder


markazit taşı faydaları,  markazit taşı özellikleri,  markazit taşı,  markazit taşının faydaları,  markazit taşının özellikleri