+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Troposferin özelikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Troposferin özelikleri

  Troposferin Özelikleri nelerdir biliyor musunuz?

  Kalınlığı Ekvatorda fazla , Kutuplarda azdır.
  Bunun sebepleri:
  Sıcaklığın etkisiyle Ekvatorda yükselici, kutuplarda alçalıcı hava hareketlerinin olması,
  Yerçekiminin kutuplarda fazla, ekvatorda az olması.
  Çizgisel hız ve savrulmanın Ekvatorda daha fazla olmasıdır.

  TROPOSFERİN ÖZELLİKLERİ


  Atmosferde bulunan gazların %75 ‘i ve su buharının tamamı bu katmandadır.
  Yoğunluğu en fazla olan katmandır.
  Yeryüzünü etkileyen bütün iklim olayları bu katmanda görülür.
  Troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla alttan itibaren ısındığı için yükseldikçe sıcaklık azalır.
  Yatay yönde de Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır. Sebebi, dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesidir.
  STRATOSFER
  İklim olayları görülmez. Sıcaklık değişimi yok gibidir.
  MEZOSFER (ŞEMOSFER)
  Yeryüzündeki, şiddetli patlamalar gibi aşırı yüksek sesler, mezosferdeki yüksek ısı tabakası tarafından geriye yansıtılır.
  OZON TABAKASI
  Ozon, üç tane oksijen atomunun birleşmesiyle oluşmaktadır.
  Güneşten gelen zararlı ışınları tutar, aşırı sınma ve soğumayı önler.
  TERMOSFER (İYONOSFER)
  Mezosferin üstündeki kat olup ultraviyole ışınlarının emilmesi nedeniyle ısı, yükselti ile beraber sürekli artar.
  Radyo dalgalarını en iyi yansıtan tabakadır.
  EKZOSFER
  Atmosferin en dış sınırıdır. Yer çekiminin giderek azalması ve tamamen kaybolması nedeniyle bazı hava molekülleri uzaya fırlayıp giderler.Bu sebeple kalınlığı tam olarak bilinmez
  ATMOSFERİN FAYDALARI
  •Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.
  •Meteorların dünyamıza düşmesini büyük oranda engeller.
  •Canlılar için gerekli gazları bulundurur.
  •İklim olayları meydana gelir.
  •Dünyamızın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.
  •Güneş ışınlarını dağıtır. Böylece gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasını sağlar.
  •Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller
  .
 2. Ziyaretçi

  Troposfer: (genel terim) Yeryüzünün en yoğun katmanıdır. Canlılar bu bölgede yaşamlarını sürdürürler. Atmosferin kütlesinin %90 ı bu katmanda bulunur.

  Troposfer katmanının kalınlığı kutuplarda 8 km, ekvatorda 18 km’ye ulaşır. Katmanın kalınlıklarının ekvatorda ve kutuplar da farklı olmasının nedeni; ekvatorda ısınan havanın yükselmesi, kutuplarda ise soğuyan havanın alçalmasıdır. Yani ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkından katmanın kalınlığı değişiklik göstermektedir.

  Troposferde sıcaklık

  Bu katmanda sıcaklık yukarı çıkıldıkça düşer. Katmanın en soğuk noktasının sıcaklığı -60oC dereceye varabilmektedir. Troposferde sıcaklığın yükseldikçe artmasının nedenleri şunlar verilebilir: Troposferin yerden ısınması ve troposferde yükseldikçe gazların yoğunluğunun düşmesi. Bu yüzden bu katmanda ortalama her 200 metre yukarı çıkıldıkça sıcaklık 1oC azalır.

  Aynı zamanda tüm hava olayları (yağışlar, fırtınalar vs.) bu katmanda gerçekleşir.

+ Yorum Gönder


troposferin özellikleri,  troposfer özellikleri,  troposfer katmanının özellikleri,  atmosferin troposfer katının özellikleri,  troposferin başlıca özellikleri,  troposfer in özellikleri