+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Hava kirliliğini oluşturan unsurlar i Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hava kirliliğini oluşturan unsurlar i
  Hava Kirliliğini Oluşturan Unsurlar

  Asit Yağmurları Doğal Bitki Örtüsü.jpg


  Volkanik patlamalar, orman yangınları, çöllerden esen rüzgarların meydana getirdiği hava kirliliği zamanla yok olur.

  Fakat, fosil yakıtlarının yanması, motorlu taşıtlar, sanayi faaliyetleri ve çöplerin yanması ile oluşan hava kirliliği çok tehlikelidir.

  Hava kirliliğini oluşturan unsurlar içinde zarar derecesi en yüksek olan kükürtdioksit gazıdır. Bu nedenle bu gazın havadaki miktarı çoğunlukla hava kirliliği için bir ölçü kabul edilmiştir.

  Kükürtdioksit gazı atmosfere karıştığında su buharı ile birleşerek asit haline dönüşmektedir.

  Asit yağmurları doğal bitki örtüsü, tarımsal üretim ve çayırlar üzerinde tahrip edici etki yapar.

  LONDRA TİPİ HAVA KİRLİLİĞİ

  Sanayi kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların oluşturduğu duman ile ortamdaki sisin karışmasıyla oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirlenmesi denir.

  Londra’da 1952 yılında kükürt dioksit , sis ve duman karışımı olan hava tabakası şehri bir battaniye gibi örtmüş ve 4000 kişinin ölümüne yol açmıştır. Bu tip kirlenme ilk kez Londra’da görüldüğü için Londra tipi hava kirlenmesi adını almıştır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır.dünyada havayı kirleten devletler belli bm 5 büyük üyesi
+ Yorum Gönder


hava kirliliğini oluşturan etmenler,  Havayı oluşturan unsurlar,  hava kirliliği oluşturan etkenler