+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Buharlaşma hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Buharlaşma hakkında kısa bilgi
  Buharlaşma Hakkında Kısa Bilgi


  Buharlaşma Hakkında Kısa Bilgi.jpg
  Buharlaşmanın miktarını; sıcaklık ve havadaki bağıl nem miktarı tayin eder. Bu nedenle, sıcak ve karasal, yani bağıl nem yönünden düşük olan Güneydoğu Anadolu’da yıllık ortalama buharlaşma 2000 mm.nin üzerindedir. Buharlaşma, ülkemizin bağıl nem yönünden zengin sayılan kuzey ve kuzey batı kesimlerine doğru tedricen azalır.bağıl nem ve bulutluluğun fazla olduğu Karadeniz kıyı kuşağında buharlaşma 600 mm.ye düşer.
  Buharlaşmanın en fazla olduğu devre, bağıl nemin düşük ve sıcaklığın fazla olduğu yaz aylarıdır. Nitekim, iç kısımlarımızda yaz döneminde aylık buharlaşma miktarı 200 mm.ye ulaşır. Burada belirtilmesi gereken en önemli husus, karasal ve yüksek olan sahalarımızda buharlaşmanın yüksek olmasıdır.örneğin; ağustos ayında Konya’daki buharlaşma ile Erzurum’daki buharlaşma miktarı hemen hemen birbirine eşit durumda olup 200 mm civarındadır. Ülkemizde bağıl nemle buharlaşma arasında meydana gelen büyük farklar, yazın bariz olarak görülür. Nitekim, yazın aşağı yukarı aynı enlemde olan Mersin’de buharlaşma 600 mm.nin üzerinde iken, Şanlıurfa’da 1800 mm dolayındadır. Bu büyük fark, yaz döneminde Mersin’de bağıl nemin % 60’ın altına düşmemesi, buna karşılık Urfa’da bağıl nemin % 1’e kadar düşmesinden kaynaklanmaktadır.
  Karadeniz Bölgesi hariç, yazın bütün bölgelerimizde kuraklık söz konusudur. Nitekim kuraklık, en fazla Güneydoğu, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetle hissedilir. Ancak Ege ve Akdeniz kıyılarında yazın bağıl nemin yüksek olması, bitkilerdeki terlemeyi önemli sayılacak derecede düşürür. Kurak ve yarı kurak devrenin süresi Güneydoğu Anadolu’da 6-8 ayı, iç bölgelerimizde ve Ege’de 5-6 ayı kapsamaktadır. Karadeniz ve Yıldız dağlarının kuzey yamaçlarında kurak ay görülmemektedir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Buharlaşmayı bildiğiniz gibi gördüğünüzde olmuştur. Şöyle bir örnek ile anlatmak gerekirse Sıcak bir suyu soğuk bir ortama götürürken dumanı görürsünüz buda yukarı doğru çıkarak buharlaşmayı oluşturmaktadır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Buharlaşma suyun ısınarak gökyüzüne çıkışıdır su ısınır ve bulutları oluşturur hava soğuduğu zamanda yine aynı şekilde buharlaşan su yağmur olarak yağmaya başlar. Havalar ısınırken buharlaşmayı gözlemlemek mümkündür.
+ Yorum Gönder


buharlaşma nedir kısa bilgi