+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Tarım ve hayvancılığı etkileyen faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tarım ve hayvancılığı etkileyen faktörler
  Tarım ve Hayvancılığı Etkileyen Faktörler

  Tarım ve Hayvancılığı Etkileyen Faktorler.jpg


  Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler

  a. Toprak ve Bakımı
  Toprağın özelliği ve verimliliği tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olan önemli faktörlerden biridir. Toprak verimliliği belirli aralıklarla analiz ettirilmeli ve tesbit edilen mineral madde eksikliği giderilmelidir. Bu durum toprağın verimliliğini artıracaktır. Ayrıca toprağın özelliğine göre ekilecek ürünlerin belirlenmesi gerekir.

  Ülkemizdeki tarım alanlarının önemli bir kısmında eğimin fazla olması ve buralarda toprak tabakasının ince olması nedeniyle toprak kaybı ciddi bir tehdit olduğu için buralarda erozyonla mücadele önem kazanmıştır.

  b. Sulama
  Türkiye’de tarımdaki verimi etkileyen en önemli faktör sulamadır. Ülkemizin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak iklimlerin etkisinde bulunduğu için bilhassa yaz döneminde su ihitiyacı çok artmaktadır. Ülkemizde en geniş tarım alanlarının İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz bölgelerinde bulunması ve buralarda da yazların kurak geçmesi sulamaya ne kadar çok ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Türkiye topraklarının % 75′i sulanamamakta ve istenen verim alınamamaktadır.

  İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı kesimlerinde sulama sıkıntısı nedeniyle tarım alanları nadasa bırakılmaktadır. Ülkemizde sulamaya büyük önem verilmektedir. DSİ ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sulamanın yaygınlaşması için çalışmalar yapılmaktadır.

  Ülkemizde sulama yaygınlaştırılabilire;
  - Kuru tarım (nadas) metodu sona erer.
  - Bir yılda birden fazla ürün alınabilir.
  - Tarım iklime bağımlılıktan kurtulur ve bilhassa tahılların üretiminde yıllara göre dalgalanmalar azalır.
  - Üretim artışı ve sürekliliği sağlanır.
  - Tahıl yerine, sebze ve meyve ile endüstri bitkilerinin ekimi yaygınlaşır. Ürün çeşitliliği ortaya çıkar.
  - Çiftçinin geliri ve toprağın verimi artar. Buna bağlı olarak göç azalır.
  - Tarımın milli gelir içindeki ve ihracattaki payı artar.
  Güneydoğu Anadolu’da GAP’la birlikte yukarıdakllerin bir çoğu gerçekleşmektedir.

  c. Gübreleme
  Toprağın yeteri kadar besin almaması yada toprağın devamlı kullanılması nedeniyle minerallerin azalması alınan verimi düşürmektedir. Gübreleme ile mineral takviyesi yapılarak toprağın verimi artırılır. Toprağa atılan gübreler doğal ve suni gübre olmak üzere iki çeşittir. Ülkemizde hem kullanılan gübre miktarı hem de gübrelenen tarım alanı artmıştır.

  d. İlaçlama
  Tarımda verim düşüklüğüne neden olan çeşitli hastalık ve haşerelere karşı ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamanın verimli olabilmesi İçin Hacın dozu ve kullanılan zamanı iyi ayarlanmalıdır.

  e. Tohum Islahı
  Tarım ürünlerinden yüksek verim elde edilmesinde kaliteli tohum kullanılması etkilidir. Ülkemizde son yıllarda buğday, pamuk, ayçiçeği, elma, narenciye ve şeftali gibi ürünlerde kaliteli tohum kullanılmasıyla üretimde büyük artışlar meydana gelmiştir.

  f. Makineleşme
  Toprağın kısa sürede ve zamanında sürülmesi ile hasadın zamanında yapılabilmesi günümüzde makineleşme İle mümkündür. Bilhassa 1950′li yıllardan sonra ülkemizde makineleşme artmaya başlamıştır. Bunun sonucunda mera alanlarının bir kısmı tarım alanına çevrilmiş, tarım alanlarında ve bilhassa buğday üretiminde büyük artışlar olmuştur. Bunun yanında makineleşme otlak alanlarını azalttığından mera hayvancılığını olumsuz yönde etkilemiş ve tarımdaki işgücü ihtiyacını azalttığından kırsal kesimden kente göçe neden olmuştur. Ülkemizde bazı yerlerde tarım arazilerinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı makineli tarım gelişmemiştir. (Doğu Karadeniz kıyıları – Doğu Anadolu’nun yüksek yerleri gibi)
 2. Meryem
  Bayan Üye

  tarım toprakta yapıldığı için tarımı etileyen en büyük faktör toprağın yapısıdır toprağın verimi içinse gereken su ve güneşin sağlanması gerekmektedir aksi takdirde tarım olamaz
+ Yorum Gönder


tarım ve hayvancılığı etkileyen faktörler,  türkiyede tarım ve hayvancılığı etkileyen faktörler,  hayvancılığı etkileyen faktörler,  türkiyede tarım ve hayvanciligi etkileyen faktorler,  tarım ve hayvanciligi etkileyen faktorler,  tarim ve hayvanciligi etkileyen faktorler