+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafya haritayı oluşturan unsurlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Coğrafya haritayı oluşturan unsurlar
  Coğrafya Haritayı Oluşturan Unsurlar Nelerdir?
  1. ( ) Haritalardaki hata payını tamamen ortadan kaldırmak için projeksiyon yöntemleri kullanılır.
  2. ( ) 180 tane doğu, 180 tane batı yarımkürede olmak üzere 360 meridyen yayı vardır.
  3. ( ) Paraleller arası yerel saat farkı her yerde 4 dakikadır.
  4. ( ) Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki en kısa mesafe 666 kilometredir.
  5. ( ) Türkiye fiziki haritasında yeşil rengin en çok yer aldığı bölge Karadeniz’dir.
  Coğrafya haritayı oluşturan unsurlar.jpg  Yerel saati 200 Doğu boylamından 120 dakika geri olan bir yerin boylamı kaçtır?
  A) 1000 Batı B) 500 Doğu C) 700Batı D) 100Batı E)100 Doğu


  İki şehir arasındaki uzaklık 500 km.dir. Bu uzaklık 1/2.000.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?
  A) 20 B) 25 C) 2 D) 250 E) 2,5  Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Türkiye’deki gündüz süresi gece süresinden daha uzundur?
  A) 23 Eylül B) 21 Aralık C) 1 Haziran D) 21 Mart E) 28 Şubat


  Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketlerinin sonuçlarından biridir?*
  A)Yıl içerisinde cisimlerin gölge boyları değişir
  B)Mevsimler oluşur
  C)Gün içerisinde cisimlerin gölge boyları değişir
  D)Yıllık sıcaklık farkları oluşur
  E)Gece gündüz süreleri arasındaki fark değişir  1.1250 Doğu Meridyeni üzerinde yer alan bir kent kaçıncı saat dilimini kullanır? Hesaplayınız.
  2.Fiziki haritalarda yer şekilleri hangi metotlarla gösterilir? Maddeler halinde yazarak en sık kullanılan metotları belirtiniz.
  3.Türkiye’nin en kuzeyi ile Ekvator arası kaç kilometredir? Hesaplayınız.
  4.Günlük sıcaklık değişiminin nedenini nedir? Günün en sıcak ve en soğuk anları ne zamandır?*
  5.Perihel ve Afel kavramlarını açıklayarak bunların oluşmasının sebebini belirtiniz.

  1)Yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının en az hata ile düzleme aktarılması yöntemine projeksiyon yöntemi deniyordur.
  2) Greenwich'in(Başlangıç Meridyeni) doğusunda 180, batısında da 180 olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır.
  3)İki meridyen arası 4 dk dır .İki paralel arası uzaklık ise 111 km dir o nedenle Paraleller arası yerel saat farkı her yerde 4 dakikadır ifadesi doğru değildir.yerel saat,yerel saat farkları,hesapları boylamla(meridyenler) ilgilidir; paralellerle alakası yoktur.
  4)Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alıyordur bu nedenle iki paralel arası fark 6 paralel dairesi yapar bu fark 111 ile çarpılırsa en kısa mesafe 6.111=666 km bulunur.
  5)Haritalarda yükseltinin en az olduğu yerler yeşil ve tonlarıyla gösterilir Bu nedenle yeşil rengin en çok gösterildiği, yani yükseltinin en az olduğu bölge Marmara Bölgesidir.


  -Yerel saati 200 Doğu boylamından 120 dakika geri olan bir yerin boylamı kaçtır?

  200+100=300 .4=1200 DK geri denildiği için 100 derece batı boylamı olur.(D- 100Batı)


  -İki şehir arasındaki uzaklık 500 km.dir. Bu uzaklık 1/2.000.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?


  -Gerçek Uzaklık=500 km=50.000.000 cm dir
  Haritadaki uzaklık =Gerçek uzaklık/Ölçeğin paydası=50.000.000/2.000.000=25 cm bulunur
  -Formülsüz ikinci çözüm yöntemi;
  Gerçekte 20 km haritada 1 cm ise
  500 km x cm olur
  x=25 cm bulunur(B- 25)


  -21 Haziran tarihinde güneş ışınları kuzey yarım küreye dik açıyla gelir ve bu tarihlerde türkiyede gündüz süresi gece süresinden uzundur (C- 1 Haziran)  -Yerin kendi ekseni etrafındaki dönüşünün sonucunda;dünya üzerinde herhangi bir yer, güneş ışınlarını gün içinde farklı açılarla alır.Bu nedenle C)Gün içerisinde cisimlerin gölge boyları değişir.*


  1)12 tane batıda,12 tane de doğuda olmak üzere 24 saat dilimi bulunmaktadır.Her saat dilimi arasında 15 meridyen bulunuyordur ve iki meridyen arası 4 dk olduğundan;4.15=60 dk iki saat dilimi arasındaki zaman farkıdır.
  1250/4=313 meridyen geçer
  her saat dilimi 15 meridyenden oluştuğuna göre 15.20=300 olur buna göre yaklaşık olarak 20 ya da 22 nolu saat dilimi kullanılmış olur.


  2)Fiziki haritalarda yerşekilleri beş farklı yöntemle gösterilir.
  -Renklendirme yöntemi(En çok kullanılan yöntemdir)
  -Tarama yöntemi
  -Gölgelendirme yöntemi
  -Kabartma yöntemi
  -İzohips (Eş yükselti) yöntemi
  3)Türkiyenin en kuzey ucu 42 derece paraleli üzerindedir.İki paralel arası uzaklık 111 km dir.Ekvator en büyük paraleldir ve 0 derece paraleli olarak geçer.İkisi arasındaki uzaklık 42.111=4662 km olur.
  4)Dünyada oluşan sıcaklık değerlerini belirleyen temel etken herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısıdır.Günün en sıcak anı öğle vaktinden sonraki zamandır.(Güneş ışınları tam öğle vakti saat 12:00 gibi dik gelir .Daha sonra biriken enerji saat 14:00 gibi ortaya çıkıyordur.Bu nedenle günün en sıcak anı öğle vaktinden sonra saat 14:00 olur)
  Günün en soğuk anı ise güneş doğmadan hemen önceki zamandır.(Çünkü yer gece boyunca enerji kaybedip soğumuştur)

  5)Günberi (Perihel): Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu 3 Ocak tarihine Günberi (Perihel) deniyordur.Bu konumda Dünya’nın yörüngesi üzerindeki dönüş hızı artar.Hızın artmasına bağlı olarak Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin süresi kısalır,bu nedenle Şubat ayı 28 gün sürer.


  Günöte (Afel): Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu 4 Temmuz tarihine Günöte (Afel) deniyordur.Günöte konumunda Dünyanın yörüngesi üzerindeki dönüş hızı azalır.Kuzey Yarımkürede Sonbahar mevsiminin 21 Eylül de başlaması gerekirken iki günlük gecikmeyle 23 Eylül de başlar.Buna bağlı olarak, Kuzey Yarımküre de yaz mevsiminin süresi uzamış olur.


  Perihel ve Afel'in oluşma nedeni;Dünya yörüngesinin elips şeklinde olmasıdır.Bu durum dünyanın Güneşe bazen yaklaşmasına bazen uzaklaşmasına neden olmaktadır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Harita çerçevesi üzerinde haritanın bulunan koordinat bilgileri, koordinat ağı ile kesiştiği yerde rakam olarak yazılmıştır, Uzunluk ölçeği, çizgisel ölçek olarak da tanımlanır.
+ Yorum Gönder


haritayı oluşturan unsurlar,  koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar nelerdir,  coğrafya haritası temel unsurları,  harita unsurları ,  coğrafya haritayı oluşturan unsurlar,  haritayı oluşturan unsurlar nelerdir