+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyanın incelediği konulara göre fiziki coğrafya dalları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Coğrafyanın incelediği konulara göre fiziki coğrafya dalları nelerdir
  Coğrafyanın İncelediği Konulara Göre Fiziki Coğrafya Dalları Nelerdir?


  Dünya'nın katı yüzünü oluşturan karalar üzerinde dağ ova plato vadi gibi çeşitli yeryüzü şekilleri meydana gelmiştir. Ayrıca yağmur ve kaynak suları ile beslenen akarsular ve göller de karalar üzerinde yer alır.

  Coğrafyanın incelediği konular.gif


  Yeryüzü atmosfer adını verdiğimiz hava küre ile çevrilidir. Güneşlenme sıcaklık basınç rüzgar nem ve yağış yeryüzündeki canlı yaşamını yakından ilgilendirir.Birer iklim elemanı olan bunlar coğrafi çevrenin şekillenmesini de sağlar. İklimlerin özelliklerine bağlı olarak yeryüzünde çok çeşitli bitki ve hayvan türleri yayılmıştır. Bunun yanında iklim ve yeryüzü şekillerine dayalı olarak farklı özellikte bölgeler oluşmuştur. Örneğin ekvator çevresi sıcak ve nemli kutuplar soğuk ve buzullarla kaplıdır. Nemli bölgelerde gür bitki örtüsü kurak bölgelerde ise bozkır ve çöller vardır. Yeryüzünde görülen bu olaylarla devamlı etkileşim içerisinde olan en önemli canlı insandır. İnsan yeryüzündeki bu olayların etkisi altında ve bunlarla iç içe yaşamaktadır.


  İşte yeryüzünde görülen ve insan yaşamını etkileyen bütün bu olaylar coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya bu olayların yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışın nedenlerini araştırır sonuçlarını ortaya koyar.

  COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ
  Coğrafya Genel Coğrafya ve Yerel Coğrafya olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.

  A. GENEL COĞRAFYA
  1- Fiziki Coğrafya: Yeryüzünde doğal ortamı oluştu-ran bitki hayvan yer şekilleri iklim toprak gibi öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri inceler. İncelediği konulara göre Fiziki Coğrafya şu dallara ayrılır;
  Jeomorfoloji: Dağ ova plato ve diğer yüzey şe-killerini inceler ve oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetlerin etkilerini açıklar.
  Klimatoloji: İklim ve iklim tiplerini ve yeryüzün-deki dağılışlarını inceler.
  Biyocoğrafya: Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve nedenlerini inceler.
  Hidrografya: Okyanus ve denizlerdeki su hare-ketlerini gölleri akarsuları yer altı sularını ve dağılışlarını inceler.
  Kartografya: Coğrafi bilgilerin harita grafik ve diyagramlarda gösterilmesi üzerinde durur.

  2- Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: İnsan etkinlikleri ile doğal çevre arasındaki ilişkileri inceler. Beşeri coğrafya nüfus ve yerleşmeyi ele alırken; Ekonomik Coğrafya tarım ve hayvancılık sanayi ulaşım turizm madencilik gibi konuları inceler.
  B. YEREL COĞRAFYA
  Coğrafi konuların (fiziki beşeri ve ekonomik) hepsinin belirli bir alanda incelenmesini kapsar. Bu alan bir kıta ülke veya bir ülke içerisindeki bir bölge de olabilir.
  1. Kıtalar Coğrafyası: Kıtaların fiziki beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin bir arada ele alarak inceler.
  2. Ülkeler Coğrafyası: Bir ülkenin fiziki beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin tamamını ele alarak inceler.
  3. Bölgeler Coğrafyası: Bir ülke içerisinde veya Dünya üzerinde herhangi bir bölgenin genel coğrafi özelliklerini inceler.

 2. Meryem
  Bayan Üye

  Fiziki coğrafya; insan coğrafyasının alanı olan kültürel çevre aksine, atmosfer, hidrosfer, biosfer ve jeosfer gibi doğal çevrelerin süreç ve değişimlerini inceleyen doğa bilimi dalıdır.
+ Yorum Gönder