+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Su küre hidrosfer Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Su küre hidrosfer
  Su Küre Nedir Ve Önemi

  Su küre hidrosfer.png

  Okyanuslar ve denizler:Okyanuslar kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütleleridir. Denizler ise okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarıdır. Okyanus ve denizleri birbirinden ayıran en önemli etmenler şunlardır:
  * Derinlik
  * Kapladıkları alan
  * Tuzluluk
  * Akıntı sistemleri
  * Sıcaklık
  * Karaların fiziksel özelliklerinde etkilenme
  Her adanın belli bir kıtanın malı ve parçası sayılması gibi, her denizde belli bir okyanusun parçasıdır. Bu nedenle denizleri,okyanusla meydana getirdiği bağlantıya dayanarak üç kısma ayırırız.
  a)- Kenar denizler:Okyanusların hemen yanında, kıtalara sokulmuş körfezler durumundadır. Örneğin; umman denizi vb.
  b)- Karalar ve kıtalar arasında kalmış denizler:Bu tip denizlere en güzel örnek Akdeniz’dir. Okyanusla bağlantısı,bir eşik meydana getiren dar bir boğaz iledir. Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan Akdeniz geniş anlamda Marmara ,Karadeniz ve zad denizi de içine alır.
  c)-Kapalı denizler:Bunlar aslında suları tuz olan göllerdir.Çünkü okyanusla hiçbir bağlantısı yoktur.Hazar denizi gibi.
  Deniz sularının fiziksel ve kimyasal özelikleri:
  Tuzluluk: Bir litre deniz suyunda erimiş halde bulunan madensel tuzların gr olarak ağırlığıdır. Örneğin: okyanusların ortalama tuzluğu 35’tir,denildiğinde, 1litre okyanus suyunda 35gr çeşitli erimiş madde bulunduğu anlaşılır.
  Deniz suyundaki başlıca kimyasal maddeler şunlardır:
  Sodyum klorür: %78,32
  Potasyum klorür: %1,69
  Magnezyum klorür: %9,44
  Magnezyum sülfat: %6,40
  Kalsiyum sülfat: %3,94,
  Toplam : 99,79
  Deniz suyunun tuzluluk oranı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Sıcaklık buharlaşmaya bu da tuzluluk oranın artmasına yol açar.Deniz suyu tuzluluk oranı ortalama %35tir. Deniz suyu tuzluluğunu çok azda olsa denize dökülen akarsular ve yağışlarda etkiler. Deniz suyu tuzluluğu en fazla olan deniz %65 ile Kızıldeniz,en az olan denizde %01 ile Baltık denizidir.
  Yurdumuz da Akdeniz’den,Karadeniz’e doğru gidildikçe enleme bağlı olarak tuzluluk oranının azaldığı görülür. Aynı durum gidildikçe de gözlenir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  hidro su demek kelime kökeni yunanca bir kelime Dünya'daki bütün sular hidrosfere girer. Hidrosfer'in %97'sini denizler ve okyanuslar oluşturur. Hidrosfer, canlıların yaşam kaynağıdır.
+ Yorum Gönder


su küre,  hava küre,  su küre hakkında bilgi,  su küre resmi,  su küre ile ilgili görseller,  su küre ile ilgili bilgiler